NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

 Hưng Thuận sản xuất và phân phối Thùng phuy nhựa đa dạng về mẫu mã , kích thước và dung tích chứa. Sản phẩm được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE chất lượng cao nhập khẩu từ các nước như Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dây truyền máy móc cỡ lớn hiện đại hàng đầu thế giới tại nhà máy Nhựa Hưng Thuận. Tạo ra sản phẩm có độ bền đẹp cực cao , chịu lực va đập tốt có khả năng chống tia UV , Kháng nước , chịu được sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , An toàn tuyệt đối khi sử dụng trong thực phẩm , sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều nghành nghề như nghành công nghiệp hóa chất , đựng các loại chất lỏng , Cồn công nghiệp , Cồn y tế các loại dung dịch chất lỏng dùng trong y tế ...

 Với nhiều ưu điểm vượt trội vì vậy sản phẩm có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường cực khắc nhiệt có nhiệt độ cao như : Trong các nhà xưởng kho bãi , kho lạnh , nền nhà xưởng sản xuất có nhiều dầu mỡ hay hóa chất dây vãi , ngoài trời mưa nắng mà không làm ảnh hưởng tới độ bền của sản phẩm.

 Do là nhà máy sản xuất và cung cấp hàng đầu lên giá thành của Thùng Phuy Nhựa của chúng tôi luôn rẻ nhất trên thị trường trong và ngoài nước và với ưu đãi chiết khấu cao , giao hàng miễn phí tại kho bên mua.

thng_phuy_nha_cc_loi_2

Hình ảnh Thùng Phuy Nhựa đa dạng về dung tích chứa : 50 lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , 1000 lít.

 CÔNG TY Nhựa Hưng Thuận tự hào là nhà sản xuất và cung cấp số 1 thị trường trong nước và cả đấu trường quốc tế, chúng tôi luôn tự hào là nhà tiên phong đi đầu trong lĩnh vực nhựa công nghiệp và thùng phuy nhựa. Sản phẩm của chúng tôi luôn đạt chất lượng tốt nhất và có giá thành rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Với cách phục vụ chuyên nghiệp và sản phẩm sản xuất đạt theo tiêu chuẩn châu âu cho nên sản phẩm nhựa công nghiệp và thùng phuy nhựa công nghệp luôn chiếm được lòng tin tưởng tuyệt đối với các đối tác trong và ngoài nước.

Mỗi năm công ty chúng tôi xuất khẩu đi các nước trong khu vực và các nước trên thế giới hàng vạn sản phẩm thùng phuy nhựa các loại, nhằm đáp ứng cho thị trường tiêu dùng mỗi năm chúng tôi đều cho ra những mẫu mã dung tích kích thước để có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhất đến với khách hàng.Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và luôn coi khách hàng là ân nhân và là sự sống còn của công ty.

Những năm gần đây do nhà nước mở cửa hội nhập kinh tế với nhiều nước trên thế giới lên cũng thúc đẩy hơn thị trường xuất khẩu đi các nước, trong lĩnh vực xuất khẩu chỉ số tăng rất cao trong các quỹ trong năm.

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM :

=> Tại sao nói Thùng phuy nhựa của công ty Nhựa Hưng Thuận có giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay vì công ty chúng tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực nhựa công nghiệp và kim khí hóa công nghiệp, chúng tôi luôn nhập nguyên liệu từ tận gốc và sản xuất bằng chính chất xám của công ty đã dày công học tập từ các kỹ sư được mời tới từ các nước châu âu. Nguyên liệu và máy móc của công ty cũng được nhập khẩu châu âu cho nên có thể nói sản phẩm của công ty chúng thôi được sản xuất theo phong cách của châu âu, mỗi năm chúng tôi đã cho ra những sản phẩm với những mẫu mã và kích thước khác nhau, có độ dày dặn và độ bền vượt trội so với các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mỗi năm chúng tôi đã không ngừng sáng chế những khuôn mẫu thùng phuy nhựa với nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau nhằm phục vụ lợi ích thiết yếu nhất tới quý khách hàng.

=> Sản phẩm thùng phuy nhựa của công ty chúng tôi được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu châu âu, đã cho ra mắt những sản phẩm bền đẹp thân thiện với môi trường và đặc biệt không gây độc hại cho người sử dụng.

=> CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM THÙNG PHUY NHỰA MỚI 100% CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ TỐT :

thng_phuy_nha_cc_loi_1

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít.

 

thng_phuy_nha_cc_loi_a_dng_dung_tch_cha

Hình ảnh Chi Tiết Các loại Thùng Phuy Nhựa Với nhiều dung tích chứa khác nhau.

Gía Liên Hệ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0963.438.589

1. Thùng phuy nhựa 100 lít.

 

thng_100

Hình ảnh chi tiết Thùng Phuy Nhựa 100 Lít nắp mở có đai nhựa cố định nắp và thân thùng.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI NHỰA :

   => Mã Sản Phẩm : THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT

   => Kích Thước : Đường Kính Miệng 380 mm x Đường Kính Thân 460 mm x Chiều Cao 760 mm

   => Nguyên Liệu : Hạt Nhựa HDPE - chống tia UV

   => Màu Sắc : Xanh dương có thể đặt màu sắc theo yêu cầu.

   => Nắp mở : 1 cái + GIOONG cao su chịu nhiệt độ cao.

   => Đai nhựa : 1cái

   => Dung Tích Tối Đa : 105 lít.

   => Tình trạng : mới 100% hàng luôn sẵn tại kho nhà máy.

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

   => Sản Phẩm Thùng Phuy nhựa đa dạng về dung tích : 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank IBC 1000 lít.

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

   => THÔNG TIN CHI TIẾT GỌI NGAY : HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 

2. Thùng Phuy Nhựa 220 Lít nắp mở có đai sắt.

benner_phuy_nha_220_lt_np_m

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt.

 

benner_thng_phuy_nha_220_l

Hình ảnh Thùng Phuy Nhựa 220 Lít nắp mở có đai sắt.

 

thng_rc_hu_c_giao_ti_kho

Hình ảnh Thùng Phuy Nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt được thiết kế thành thùng ủ rác hữu cơ theo yêu cầu.

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẠI KHO BÊN MUA )

 

thngphuynha

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt tại kho nhà máy.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

   => Kích Thước (mm) : H 930 x Ø 580 MM

   => Dung tích chứa : 220 lít

   => Thùng phuy nhựa 220 lít có 2 loại ( Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở đai sắt và Thùng phuy nhựa 220 lít 2 nắp nhỏ )

   => Nắp được thiết kế GIOONG chống tràn bằng cao su non.

   => Nắp mở rời có đai sắt cố định nắp và thân thùng.

   => Đai sắt có khe liêm phong hàng hóa dùng để kẹp trì giúp yên tâm khi vận chuyển.

   => Màu sắc : Xanh dương , Trắng , đỏ , vàng ...

   => Nguyên Liệu : 100% Hạt Nhựa Nguyên Sinh.

   => Tình Trạng : Hàng luôn sẵn tại kho nhà máy số lượng lớn.

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

   => GIÁ LIÊN HỆ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

3. Thùng Phuy Nhựa 160 Lít nắp mở có đai sắt.

thng_60_lt

Hình ảnh Thực Tế Thùng phuy nhựa 160 lít nắp mở có đai sắt.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG PHUY NHỰA 160 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT :

    => Mã Sản phẩm : Thùng phuy nhựa 160 lít.

    => Kích Thước sản phẩm : H 980 x Ø nắp 510 x Ø đáy 400 MM

    => Đai Sắt : 1 Cái đóng mở linh hoạt.

    => Nắp : 1 cái + Gioong cao su chống tràn chịu nhiệt độ cao.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100% nhập khẩu Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản.

    => Tình trạng : mới 100% hàng luôn sẵn tại kho nhà máy.

    => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

    => Sản Phẩm Thùng Phuy Nhựa đa dạng về dung tích : 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank IBC 1000 lít.

    => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

    => ĐẶT HÀNG GỌI NGAY : HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 

4. Thùng phuy nhựa 60 lít nắp mở có đai nhựa.

 

 thng_phuy_nha_60_lt_c_ai_nha_1

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 60 lít nắp mở có đai nhựa.

 

thng_phuy_nha_60_lt_thc_t

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 60 lít nắp mở có đai nhựa tại kho.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG PHUY NHỰA 60 LÍT CÓ NẮP MỞ ĐAI NHỰA :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY NHỰA DUNG TÍCH 60 LÍT.

   => Kích Thước : Đường kính miệng 330 MM x Đường Kính Thân 380 MM x Chiều cao thùng 585 MM.

   => Ngoài ra còn có các dung tích chứa khác : 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank nhựa IBC 1000 lít.

   => Màu Sắc : Xanh dương đặc trưng ngoài ra có thể đặt màu theo yêu cầu.

   => Nắp : 1 cái + gioong cao su chống tràn.

   => Đai nhựa : 1 cái 

   => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100% nhập khẩu Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản.

   => Tình trạng : mới 100% hàng luôn sẵn tại kho nhà máy số lượng lớn.

   => GIAO HÀNG TRONG NGÀY TRÊN TOÀN QUỐC !

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

   => GIÁ LIÊN HỆ HOTLINE/ZALO : 0903.485.189 

5. Thùng phuy nhựa 120 lít nắp mở có đai sắt

thng_phuy_nha_120_lt

Hình ảnh Thực Tế Thùng phuy nhựa 120 lít nắp mở có đai sắt.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG PHUY NHỰA 120 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY NHỰA DUNG TÍCH 120 LÍT

   => Kích Thước (mm) : Chiều cao 800 MM x Đường kính miệng 510 MM x Đường kính đáy 400 MM

   => Màu Sắc : Xanh dương đặc trưng ngoài ra có thể đặt màu theo yêu cầu.

   => Nắp Thùng : Nắp nhựa màu đen + Gioong và đai sắt cố định nắp và phuy.

   => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100% nhập khẩu Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản.

   => Tình trạng : Hàng mới 100% hàng luôn sẵn tại kho nhà máy số lượng lớn.

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

   => Ngoài ra sản phẩm còn có đa dạng về dung tích chứa như : 50 lít, 60 lít, 100 l ít, 120 lít, 160 lít, 220 lít, Tank 1000 lít.

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

   => GIÁ LIÊN HỆ HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0901.765.089

6. Thùng phuy nhựa 220 lít 2 nắp nhỏ chiết rót.

thng_phuy_220_np_kn

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít 2 nắp nhỏ chiết rót.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT 2 NẮP NHỎ CHIẾT RÓT :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP NHỎ

   => Kích Thước :  Ø 585 x H 935 MM

   => Màu Sắc : Xanh dương đặc trưng ngoài ra có thể chạy màu theo yêu cầu của quý khách.

   => Nắp : có 2 nắp nhỏ văn ren + Gioong nắp.

   => Nguyên liệu : Nhựa Nguyên sinh HDPE - chống tia UV

   => Dung Tích : 220 lít.

   => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100% nhập khẩu châu âu.

   => Tình trạng : mới 100% hàng luôn sẵn tại kho nhà máy.

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

   => Sản phẩm đa dạng dung tích : 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank nhựa IBC 1000 lít.

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

   => THÔNG TIN CHI TIẾT GỌI NGAY : HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 

7 . Thùng Nhựa Đựng Hóa Chất Tank Nhựa IBC 1000 Lít.

tank_nha_ibc_1000_lt

Hình ảnh thực tế Thùng nhựa đựng hóa chất tank nhựa IBC 1000 lít.

 

van_s_thng_ha_cht_1000_lt

Hình ảnh Van sả Thùng nhựa đựng hóa chất Tank nhựa IBC 1000 lít.

 

tank_1000_lt_cc_loi

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Thùng nhựa đựng hóa chất Tank Nhựa IBC 1000 lít.

 

bn_ibc_1000_lt

Hình ảnh Thùng nhựa đựng hóa chất Tank nhựa IBC 1000 lít xếp xê chở tới kho bên mua.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG NHỰA ĐỰNG HÓA CHẤT TANK NHỰA IBC 1000 LÍT :

   => Mã sản phẩm : BỒN TANK NHỰA ĐỰNG HÓA CHẤT IBC 1000 LÍT

   => Kích Thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 1155 MM

   => Dung tích thực chứa : 1000 lít.

   => Thể tích tràn : 1050 lít.

   => Miệng Tank Rộng : 150 MM , nắp có gioăng cao su.

   => Miệng van xả : 50 MM

   => Số đường nâng : 4 đường.

   => Thùng được cố định bởi khung thép mạ kẽm có đế bằng thép và nhựa chống sự ăn mòn Axít và hóa chất độc hại.

   => Màu sắc : Trắng , xanh , vàng , đỏ ...

   => Nguyên Liệu : 100% Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE nhập khẩu từ Hoa Kỳ , EU và Nhật Bản.

   => Tình Trạng : Hàng luôn sẵn tại kho nhà máy số lượng lớn.

   => GIÁ LIÊN HỆ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

8. Thùng phuy sắt 210 lít.

thng_phuy_st_np_m_mu_trng_210_lt

Hình ảnh Thùng phuy sắt 210 lít nắp mở có đai sắt.

 

thc_t_phuy_st_210_lt

Thùng phuy sắt 210 lít 2 nắp nhỏ chiết rót.

 

hnh_nh_thc_t_phuy_st

Hình ảnh thực tế 2 loại Thùng phuy sắt 210 lít.

 

thng_phuy_st_np_m_220_lt_ti_kho_nh_my

Hình ảnh Thùng phuy sắt luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG PHUY SẮT 210 LÍT :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY SẮT 210 LÍT NẮP MỞ ĐAI SẮT

   => Kích Thước : H 891 x Ø 572,5 MM

   => Đường Kính Trong : 570,5 mm ~ 572,5 mm

   => Chiều cao phuy : 885 ~ 891 MM

   => Độ dày thép : 0,84 mm ~ 0,96 mm

   => Nắp mở rộng có đai sắt và Gioong cao su Chống tràn.

   => Mức chứa tối đa : 216 lít.

   => Trọng Lượng : 17 Kg (  ± 0,3 Kg )

   => Chiều cao thử rơi và đập : 1,8 m

   => ÁP SUẤT THỬ : 0,5 kg/cm2 

   => Màu sắc : Xanh dương , xanh lá , Đỏ , Đen , Vàng ...

   => Gía Liên Hệ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

9. Can nhựa Tròn 25 lít. ( Dung Tích Đa Dạng Từ 1 lít đến 50 lít )

trn_25_lt

Hình ảnh can nhựa tròn 25 lít.

 

benner_can_cc_loi

Hình ảnh Can nhựa đa dạng về dung tích chứa.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAN NHỰA TRÒN 25 LÍT :

   => Mã sản phẩm : Can nhựa tròn 25 lít.

   => Kích Thước : Ø 304 x H 470 mm

   => Màu sắc : Xánh ,vàng , đỏ , trắng ...

   => Nguyên liệu : Hạt nhựa nguyên sinh HDPE 

   => Nhà Máy Sản Xuất: Nhựa Hưng Thuận

   => Đặt Hàng Liên Hệ Hotline/Zalo : 0903.485.189

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

+ HÌNH ẢNH THÙNG PHUY NHỰA TẠI NHÀ MÁY NHỰA HƯNG THUẬN :

thùng phuy nhựa các loại

Hình ảnh Thùng phuy nhựa các loại 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank nhựa 1000 lít.

 

 

Thùng phuy nhựa 50 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít.


 tank_1000_lt_cc_loi

Thùng nhựa đựng hóa chất Tank nhựa IBC 1000 lít ( KT : 1200 X 1000 X 1155 MM )

 

thng_phuy_220

Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt ( KT : H 930 x R 580 MM )

 

 

thng_phuy_220_np_kn

Thùng phuy nhựa 220 lít nắp kín ( KT : H 930 x R 580 MM )

 

thng_phuy_nha_160_lt_ti_kho

Thùng phuy nhựa 160 lít hàng luôn sẵn tại kho nhà máy Nhựa Hưng Thuận.

 

 

thng_phuy_nha_220_lt_2_loi

Thùng phuy nhựa 220 lít có 2 loại nắp mở và nắp chiết rót.

 

 

kho_phuy_np_m

 

Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt luôn có sẵn tại kho công ty Nhựa Hưng Thuận


 

kho_phuy_np_nh

Thùng phuy nhựa 220 lít nắp nhỏ tại kho công ty Nhựa Hưng Thuận

 

 

 

thng_phuy_st_220_lt_trng_men_epoxy

Thùng phuy sắt 220 lít nắp mở có đai sắt đã được đóng công giao tới cho khách hàng.

 

phuy_st_ti_kho_bn_mua

Thùng phuy sắt đang được hạ công tại kho nhà máy bên mua.

 

thng_phuy_st_pccc

Thùng phuy sắt Phòng cháy chữa cháy giao tới kho cho quý khách hàng.

Thùng được cắt in theo yêu cầu của quý khách.

 

 

tank_1000_lt

Tank nhựa IBC 1000 lít luôn sẵn hàng tại kho công ty Nhựa Hưng Thuận để phục vụ quý khách.

 

thng_phuy_st_sn_in_theo_yu_cu_1

Thùng phuy sắt loại 220 lít nắp nhỏ được sơn in theo đúng yêu cầu của quý khách hàng đang đợi xuất kho. 

 

thng_phuy_st_np_m_220_lt_ti_kho_nh_my

Thùng phuy sắt 220 lít nắp mở có đai sắt tráng men dùng đựng thực phẩm làm theo đơn đặt hàng.

 

 

benner_phuy_nha_220_lt_np_m

THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

Màu sắc : Xanh , Trắng , đỏ , Vàng ...

Kích thước ngoài: Ø 580 x H 930 mm

Dung tích: 220 lít

Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

Nắp mở có đai sắt cố định Nắp và phuy.

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

thng_phuy_nha_np_nh_220_lt_nh

THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP NHỎ

Màu sắc: Xanh dương , trắng , vàng , đỏ ...

Kích thước : Ø 600 x H 900 mm (+/_ 10 mm)

Dung tích chứa : 220 lít

Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

 

thng_phuy_nha_120_lt

 

 

THÙNG PHUY NHỰA 120 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

Màu sắc: Xanh , Trắng , vàng , đỏ ...

Kích thước ngoài: Ø430 x H760 mm

Dung tích chứa : 120 lít

Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

phuy_160_lt

THÙNG PHUY NHỰA 160 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

Màu sắc : Xanh , Trắng , Vàng , Đỏ ...

Kích thước ngoài: Ø 500 x H 950 mm

Dung tích : 160 lít

Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

Nắp mở có đai sắt

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

 

thng_100

 

THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT CÓ ĐAI NHỰA

Màu sắc: Xanh , Trắng , Vàng , Đỏ ...

Kích thước ngoài: Ømiệng 380 x ØThân 460 x H760 mm

Dung tích Thực : 100 lít

Nguyên liệu : Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

thng_phuy_nha_50_lt_ai_nha

THÙNG PHUY NHỰA 60 LÍT CÓ ĐAI NHỰA

Màu sắc: Xanh , Trắng , Vàng , Đỏ ...

Kích thước ngoài: Ømiệng 320  x ØThân 380  x H 585 mm

Dung tích chứa : 50 lít

Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

 

thng_phuy_st_np_m_mu_trng

THÙNG PHUY SẮT 210 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT MÀU TRẮNG

Kích Thước : H 891 x Ø 572,5 MM

   Đường Kính Trong : 570,5 mm ~ 572,5 mm

   Chiều cao phuy : 885 ~ 891 MM

   Độ dày thép : 0,84 mm ~ 0,96 mm

   Nắp mở rộng có đai sắt và Gioong cao su Chống tràn.

   Mức chứa tối đa : 216 lít.

  Trọng Lượng : 17 Kg (  ± 0,3 Kg )

  Chiều cao thử rơi và đập : 1,8 m

   ÁP SUẤT THỬ : 0,5 kg/cm2 

  Màu sắc : Xanh dương , xanh lá , Đỏ , Đen , Vàng ...

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 

_30

CAN NHỰA VUÔNG 30 LÍT

Màu sắc : xanh dương , trắng, vàng, đỏ.

Kích thước ngoài: (+/- 2% mm): 270 X 300 X H450)

Dung tích Thực : 30 lít

Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

Sử dụng : đựng hóa chất và chất lỏng thực phẩm ...

( GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

 Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Hưng Thuận tự hào là nhà máy sản xuất hàng đầu về nghành nhựa công nghiệp và đặc biệt là các loại Thùng Phuy Nhựa , Sản phẩm được sản xuất với công nghệ châu âu và nguyên liệu được nhập từ các nước có lền kinh tế và phát triển hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dây truyền máy móc cỡ lớn công nghệ cao hàng đầu thế giới. Cho ra những sản phẩm có chất lượng cao , chịu lực va đập tốt , chống tia UV , kháng nước , Chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , thân thiện với môi trường , An toàn khi sử dụng trong thực phẩm.

 Sản phẩm của nhà máy có thể In chữ , In logo , Gắn card , Cài quai , tạo vách ngăn , làm nắp đậy , tạo thùng , thiết kế xe đẩy thùng nhựa , Thiết kế gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

=> Hưng Thuận sản xuất và phân phối tất cả các loại Thùng nhựa đặc , Thùng nhựa rỗng , Thùng phuy nhựa , Thùng rác nhựa , Thớt nhựa khổ lớn , Thùng nhựa dung tích lớn , khay linh kiện ... Nhựa công nghiệp>>> XEM THÊM

+ ƯU ĐIỂM CỦA THÙNG PHUY NHỰA MỚI 100% CHẤT LƯỢNG CAO :

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước như Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản có chất lượng cao và được sản xuất trên dây truyền máy móc cỡ lớn hiện đại hàng đầu thế giới. Tạo ra những sản phẩm có độ bền đẹp cao , chịu lực và đập tốt , Dung tích chứa và tải trọng đựng hàng đa dạng theo từng chủng loại sản phẩm.

 Có khả năng kháng nước , chống tia UV , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , Thân thiện với môi trường , An toàn tuyệt đối khi sử dụng trong thực phẩm và các loại chất lỏng dùng trong Y Tế. Với nhiều ưu điểm tích cực vì vậy sản phẩm có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường tốt đến những nơi có môi trường cực khắc nhiệt mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

 Sản phẩm của nhà máy Nhựa Hưng Thuận có thể in chữ , In logo công ty , Gắn card , cài quai , tạo vách ngăn , nắp đậy , xe đẩy thùng nhựa , Thùng rác hữu cơ , vô cơ , Thiết kế và gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

 => HÀNG LUÔN SẴN TẠI KHO NHÀ MÁY VỚI SỐ LƯỢNG LỚN ĐA DẠNG VỀ CHỦNG LOẠI VÀ DUNG TÍCH CHỨA.

 => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

+ ỨNG DỤNG CỦA THÙNG PHUY NHỰA MỚI 100% CHẤT LƯỢNG CAO :

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như dùng trong các công ty sơn công nghiệp , công ty hóa chất , công ty thực phẩm sạch , dùng để đóng nước giải khát cô đặc xuất khẩu , nước ép hoa quả xuất khẩu đi các nước , Đựng các loại chất lỏng dùng trong Y Tế , Dùng phổ biến và là giải pháp hàng đầu cho nghành công nghiệp hóa chất ...

 Sản phẩm thùng phuy nhựa còn được ứng dụng nhiều trong nghành chăn nuôi , đựng thức ăn chăn nuôi , Thiết kế và gia công thành thùng đựng rác ủ rác hữu cơ ...

benner_h_tr_trc_tuyn_3_min

CSKH 24/7 GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ  ĐƯỢC ĐẶT HÀNG VÀ HƯỞNG ƯU ĐÃI TỐT

=> MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

( UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ )

CSKH HOTLINE/ZALO : 0903.485.189 / 0963.438.589 *** TEL : (024)62604139

Email : nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI ! 

 

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 10     Trong ngày: 85     Trong tuần: 726    Lượt truy cập: 881288
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com