NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI PALLET NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO ĐA DẠNG MẪU MÃ , KÍCH THƯỚC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN Tự Hào Là nhà tiên phong đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối PALLET NHỰA các loại đa dạng về mẫu mã , Màu sắc , kích thước và tải trọng ... Nhận IN CHỮ , IN LOGO , CHẠY MÀU SẮC , KÍCH THƯỚC , THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG KHUÔN MẪU THEO ĐÚNG YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

pallet_nha_cc

Sản Phẩm Pallet nhựa mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận Được sản xuất từ 100% nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh chất lượng cao nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dàn máy ép cỡ lớn chất lượng hàng đầu thế giới tại nhà máy sản xuất Nhựa Hưng Thuận theo tiêu chuẩn và công nghệ châu âu.

Sản Phẩm có khả năng kháng nước , Chống tia UV , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , chịu nhiệt độ cao , tải trọng kê hàng và nâng hàng cao , chịu lực va đập tốt , mẫu mã và màu sắc đa dạng. Với những ưu điểm vượt trội vì vậy sản phẩm Pallet nhựa của công ty chúng tôi có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường cực khắc nhiệt như : Trong kho lạnh , nền nhà xưởng có dầu mỡ hóa chất dây vãi , các kho bãi nhà xưởng và cả ngoài trời mưa nắng mà không làm ảnh hưởng tới độ bền sản phẩm.

Pallet nhựa đa dạng về màu sắc , kích Thước và mẫu mã có thể In Chữ , In Logo tại cạnh , Thiết kế và gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

=> NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

=> CHI TIẾT VỀ MẪU MÃ VÀ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI SẢN PHẨM PALLET NHỰA >>>XEM CHI TIẾT

+ NHỮNG SẢN PHẨM PALLET NHỰA NỔI BẬT VÀ BÁN CHẠY NHẤT :

hnh_nh_chi_tit_pallet_nha_pl11lk

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối PL11LK ( Kích Thước : L 1200 x W 1000 x H 150 mm )

Tải Trọng Tĩnh ( kg ) : 4000 Kg

  Tải Trọng Nâng ( Kg ) : 1000 Kg

 

benner_pallet_nha_pl08lk

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối 1 mặt PL08LK ( Kích Thước : L 1200 x W 1000 x H 145 mm )

Tải Trọng Tĩnh (kg) : 2400 Kg

  Tải Trọng Nâng (kg) : 1000 Kg

 

hnh_nh_chi_tit_pallet_nha_pl09lk

Hình ảnh chi tiết Pallet nhựa liền khối PL09LK ( Kích Thước : L 1100 x W 1100 x H 150 mm )

Tải Trọng Tĩnh (kg) : 3000 Kg

 Tải Trọng Nâng (kg) : 1000 Kg

 

pallet_nha_2_mt_pl02hg

Hình ảnh Pallet nhựa hàn ghép PL02HG 2 mặt ( Kích Thước : L 1200 x W 1000 x H 145 mm )

Tải Trọng tĩnh (kg) : 4000 Kg

  Tải Trọng Nâng (kg) : 1500 Kg

 

pallet_cc_xp_chng

Hình ảnh Pallet nhựa cốc ( Kích Thước : L 1200 x W 1000 x H 145 mm )

 Tải Trọng Tĩnh (kg) : 1500 Kg

Tải Trọng Nâng (kg) : 600 Kg

 

+ HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM PALLET NHỰA BÁN CHẠY :

 

    1. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT CÓ LÕI THÉP PL10LK

hnh_nh_pallet_nha_pl10lk

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối 1 mặt lõi thép PL10LK ( KT : L 1200 x W 1000 x H 150 MM )

 

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT PALLET NHỰA PL10LK :

   => Mã sản phẩm: Pallet nhựa liền khối 1 mặt có lõi thép PL10LK

   => Kích Thước : L 1200 x W 1000 x H 150 mm

   => Trọng lượng: 19 Kg

   => Tải trọng tĩnh: 5000 Kg

   => Tải trọng nâng: 2400 Kg

   => Tải trọng trên kệ: 2200 Kg

   => Lõi Thép : 6 lõi

   => Nút chống trượt: 20 nút

   => Bề mặt đan lưới.

   => Nguyên liệu: Hạt nhựa nguyên sinh 100% nhập khẩu châu âu.

   => Màu sắc: xanh , Đỏ , đen ... Nhận Sản Xuất màu sắc theo yêu cầu.

   => Hãng sản xuất : NHÀ MÁY NHỰA HƯNG THUẬN

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối 1 mặt lõi thép PL10LK có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card  theo yêu cầu của quý khách hàng.Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong liềm tin của khách hàng.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối 1 mặt lõi thép PL10LK thích hợp sử dụng cho xe nâng tay và nâng máy, sử dụng trong những tải trọng năng và siêu năng, phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

2. PALLET NHỰA ĐƠN PL04LS

hnh_ghp_pallet_nha_n


 

Hình ảnh PALLET NHỰA ĐƠN PL04LS (KT: L 1000 x W 600 x H 100 MM)

 

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT PALLET NHỰA ĐƠN PL04LS :

    => Mã sản phẩm: PALLET NHỰA ĐƠN PL04LS

    => Kích thước (mm) : L 1000 x W 600 x H 100 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 5,5 Kg

    => Tải trọng tĩnh (kg) : 1000 Kg

    => Bề Mặt : Đan lưới

    => Nguyên liệu: Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , trắng , đen , đỏ ...

    => Hãng sản xuất: hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm Pallet nhựa đơn PL04LS mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông  theo yêu cầu của quý khách hàng.

 Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Pallet nhựa đơn PL04LS mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận được dùng lót sản trong kho xưởng các công ty, sử dụng cho tải trọng nhẹ, thích hợp xếp chồng bao PP, nilon, bao bố, bao giấy, Thùng carton và thùng nhựa hộp nhựa trong các công ty tại các khu công nghiệp ...

3. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT PL09LK

hnh_ghp_pallet_nha_lin_khi__561_ht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối 1 mặt PL09LK ( KT : L 1100 x W 1100 x H 150 MM )

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI 1 MẶT PL09LK

    => Kích thước (mm): L 1100 x W 1100 x H 150 MM

    => Trọng lượng Tịnh ( kg): 11 kg

    => Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg

    => Tải trọng nâng (kg):1000 kg

    => Nút chống trượt: Bề mặt trên 12 nút,Mặt đáy 4 nút.

    => Bề mặt : Bề mặt đan lưới.

    => Nguyên liệu: Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc: Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : Nhựa Hưng Thuận

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối 1 mặt PL09LK mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông theo yêu cầu của quý khách hàng.

 Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối 1 mặt PL09LK thích hợp sử dụng cho xe nâng tay và xe nâng máy,sử dụng trong những tải trọng nặng và siêu năng, phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

4. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 562 HT

(KT: D 1200 x R 1200 x H 150 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_lin_khi__562_ht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối - 562 HT

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm: Pallet nhựa liền khối - 562 HT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1200 x H 150 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 21,5 Kg

    => Tải trọng tĩnh : 5000 Kg

    => Tải trọng nâng : 2000 Kg

    =>  Bề Mặt : Đan lưới

    => Nút chống trượt : mặt trên 16 nút, mặt dưới 12 nút.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất: hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 562 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 562 HT) thích hợp sử dụng cho xe nâng tay và xe nâng máy,sử dụng trong những tải trọng nặng và siêu năng, phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

5. PALLET NHỰA KHUNG RÀNG

(KT:D 1210 x R 1010 x H 30 MM)

pallet_khung_rng_2

Hình ảnh Pallet nhựa khung ràng

pallet_khung_rng

Hình ảnh Pallet nhựa khung ràng

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

   => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA KHUNG RÀNG

   => Kích thước (mm) : L 1210 x W 1010 x H 30 MM

   => Trọng lượng tịnh(Kg) : 4,7 Kg

   => Nút chống trượt :  4 nút

   => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

   => Màu sắc : Xanh dương , đỏ , đen , trắng ...

   => Hãng sản xuất: hungthuanplastic.com.vn

   =>  Ứng Dụng : Dùng để đóng hàng cho các công ty.

 

6. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 497 HT

(KT:D 1200 x R 1000 x H 78 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_lin_khi_497_ht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối - 497 HT

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 497 HT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 78 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 14 Kg

    => Tải trọng tĩnh (kg) : 3000 Kg

    => Bề Mặt : Đặc kín

    => Nút chống trượt : 10 nút

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , trắng , đỏ ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 497 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Dùng để lót sàn trong kho xưởng của các công ty,sử dụng trong những tải trọng nặng và siêu năng, phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

7. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 481 HT

(KT: D 1100 x R 1100 x H 125 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_lin_khi__481_ht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối - 481 HT

 

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 481 HT

    => Kích thước (mm) : L 1100 x W 1100 x H 125 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 7,5 Kg

    => Tải trọng tĩnh(kg) : 1000 Kg

    => Tải trọng nâng (kg) : 600 Kg

    => Bề Mặt : mặt đan lưới

    => Nút chống trượt : mặt trên 8 nút, mặt dưới 4 nút

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 481 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối - 481 HT sử dụng cho xe nâng tay và xe nâng máy, thích hợp với tải trọng nhẹ,phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

8. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 480 HT

 (KT: D 1200 x R 1000 x H 150 MM)

pallet_nha_lin_khi_480

Hình ảnh thực tế Pallet nhựa liền khối - 480 HT

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm:PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 480 HT

    => Kích thước:(D 1200 x R 1000 x H 150 MM)

    => Trọng lượng tịnh: 11 Kg

    => Tải trọng tĩnh: 2400 Kg

    => Tải trọng nâng: 800 Kg

    => Bề Mặt: mặt đan lưới

    => Nút chống trượt: mặt trên 8 nút, mặt dưới 8 nút

    => Nguyên liệu: Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh

    => Hãng sản xuất: hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 480 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối - 480 HT sử dụng cho xe nâng tay và xe nâng máy, thích hợp với tải trọng nhẹ,phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

9. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 497 THT

(KT: D 1200 x R 1000 x H 140 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_lin_khi__497_tht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối - 497 THT

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 497 THT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 140 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 17 Kg

    => Tải trọng tĩnh (kg) : 3000 Kg

    => Bề Mặt : mặt kín

    =>  Nút chống trượt : mặt trên 10 nút.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 497 THT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Pallet nhựa liền khối - 497 THT sử dụng dùng lót sàn trong kho xưởng , sử dụng cho tải trọng nặng ,phù hợp dùng trong các khu công nghiệp, kho hàng, đóng hàng xuất khẩu ...

 

10. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 496 HT

(KT: D 1200 x R 1000 x H 78 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_496_ht

Hình ảnh pallet nhựa liền khối - 496 HT

 

 + THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm: PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 496 HT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 78 MM

    => Trọng lượng tịnh (KG) : 13 Kg

    => Tải trọng tĩnh (KG) : 3000 Kg

    => Bề Mặt : mặt đan lưới

    => Nút chống trượt : mặt trên 10 nút.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 496 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 496 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận Dùng để lót sàn trong kho xưởng, dùng cho tải trọng nặng,thích hợp dùng trong các công ty tại các khu công nghiệp, dùng để đóng hàng xuất khẩu ...

 

11. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 496 THT

(KT: D 1200 x R 1000 x H 140 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_496_tht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối - 496 THT

 + THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 496 THT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 140 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 16 Kg

    => Tải trọng tĩnh (kg) : 3000 Kg

    => Bề Mặt : mặt đan lưới

    => Nút chống trượt : mặt trên 10 nút.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 496 THT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 496 THT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận Dùng để lót sàn trong kho xưởng, dùng cho tải trọng nặng,thích hợp dùng trong các công ty tại các khu công nghiệp, dùng để đóng hàng xuất khẩu ...

 

12. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 402 HT

(KT: D 1200 x R 1000 x H 150 MM)

hnh_ghp_pallet_nha_402_ht

Hình ảnh Pallet nhựa liền khối - 402 HT

 + THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 402 HT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 150 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 18 Kg

    => Tải trọng tĩnh (kg) : 4000 Kg

    => Tải trọng nâng (kg) :1000 Kg

    => Bề Mặt: mặt đan lưới

    => Nút chống trượt : mặt trên 16 nút, mặt dưới 8 nút.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 402 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 402 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận Dùng để lót sàn trong kho xưởng, dùng cho tải trọng nặng,thích hợp dùng trong các công ty tại các khu công nghiệp,dùng cho container, tàu hỏa, dùng để đóng hàng xuất khẩu... 

 

 13. PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 403 HT

(KT: D 1200 x R 1000 x H 150 MM)

pallet_nha_lin_khi_-_403_ht

Hình ảnh pallet nhựa liền khối 2 mặt - 403 HT

 + THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

    => Mã sản phẩm : PALLET NHỰA LIỀN KHỐI - 403 HT

    => Kích thước (mm) : L 1200 x W 1000 x H 150 MM

    => Trọng lượng tịnh (kg) : 23 Kg

    => Tải trọng tĩnh (kg) : 5000 Kg

    => Tải trọng nâng (kg) : 1500 Kg

    => Bề Mặt : mặt đan lưới

    =>  Nút chống trượt : mặt trên 12 nút, mặt dưới 12 nút.

    => Nguyên liệu : Hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%

    => Màu sắc : Xanh dương , đen , đỏ , trắng ...

    => Hãng sản xuất : hungthuanplastic.com.vn

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 403 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có Kết cấu mặt bằng phẳng,Không thấm nước, có nhiều nút chống trượt, không bị mối mọt như Pallet gỗ, không dỉ sét như các loại Pallet sắt,có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao, có thể dễ dàng vệ sinh rửa bằng nước khi bị dính bẩn,bảo quản đơn giản và có thể xếp chồng cao lên nhau,có thể để trong kho lạnh,chống tia UV,in chữ, in logo, gắn card ở bên hông, nhận đặt khuôn theo kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt chội vì vậy sản phẩm luôn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước và trên đấu trường quốc tế.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm (Pallet nhựa liền khối - 403 HT) mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có thể sử dụng được cả 2 măt ,Dùng để lót sàn trong kho xưởng, dùng cho tải trọng nặng,thích hợp dùng trong các công ty tại các khu công nghiệp,dùng cho container, tàu hỏa, dùng để đóng hàng xuất khẩu ...

+ MỘT SỐ HÌNH ẢNH PALLET NHỰA TẠI NHÀ MÁY NHỰA HƯNG THUẬN :

xut_kho_pallet_nha_pl09lk

Hình ảnh đóng công Pallet nhựa liền khối 1 mặt PL09LK ( KT : L 1100 x W 1100 x H 150 MM )

 

xut_kho_pallet_nha

Hình ảnh Xuất kho Pallet nhựa tại nhà máy Nhựa Hưng Thuận.

 

pallet_nha_cc_ti_kho

Hình ảnh Pallet nhựa cốc luôn sẵn hàng tại kho nhà máy với đa dạng về màu sắc.

 

pallet_nha_ti_nh_my_nha_hng_thun

Hình ảnh xuất kho Pallet nhựa tại nhà máy sản xuất Nhựa Hưng Thuận.

 

benner_sn_xut_pallet_nha

Hình ảnh hoạt động sản xuất pallet nhựa tại nhà máy Nhựa Hưng Thuận.

 

cc_loi_pallet_lt_sn

Hình ảnh Chi Tiết các loại Tấm Pallet nhựa lót sàn heo , sàn vịt , sàn chó , lót sàn nhà xưởng , kho lạnh.

 

benner_kho_nh_my_nha_hng_thun

Hình ảnh kho nhà máy luôn sẵn hàng để phục vụ quý khách.

Nhựa Hưng Thuận nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm Pallet nhựa đạt tiêu chuẩn và chất lượng tốt,với giá thành cạnh tranh mà sản phẩm lại đạt chất lượng tốt nhất. Vì vậy công ty chúng tôi luôn đứng đầu về các sản phẩm pallet nhựa cả thị trường trong nước lẫn đấu trường quốc tế.

Với sự lỗ lực không ngừng mỗi năm công ty chúng tôi đã cho ra rất nhiều mẫu mã và kích thước Pallet nhựa khác nhau, nhằm mục đích hướng tới lợi ích của khách hàng và nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Không chỉ dừng ở việc sáng tạo khuôn mẫu có giá trị kinh tế cao, Để chiều lòng khách hàng theo như ý muốn chúng tôi còn tạo điều kiện thiết yếu nhất tới quý khách hàng, Công Ty có thể nhận đặt  khuôn mẫu theo yêu cầu kích thước của quý khách để cho ra những sản phẩm ưng ý nhất tới quý khách hàng. Vì vậy có thể nói công ty chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và khách hàng luôn được coi là ân nhân đối vơi công ty chúng tôi.

Nhận được sự kỳ vọng đặc biệt và liềm tin tuyệt đối của khách hàng mà mỗi cán bộ công nhân viên của công ty Nhựa Hưng Thuận, đã không ngừng lỗ lực hết mình để cho ra những sản phẩm tốt nhất thị trường hiện nay và tương lai sắp tới. Chúng tôi cẩn thận từ khâu nhập nguyên liệu Hạt nhựa cho tới việc tiện khuôn đúc khuôn của công ty được nhập từ các nước châu âu, chúng tôi luôn sàng lọc những mã hạt nhựa tốt nhất để cho ra những sản phẩm Pallet nhựa và các loại thùng nhựa công nghiệp có chất lượng cao.Chúng tôi luôn nói không với nhựa tái chế sản phẩm luôn được cấu thành từ 100% hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu châu âu. Sản phẩm của công ty cũng tự hào được sản xuất theo công nghệ châu âu, nhờ sự chỉ đạo tài tình và nhiệt huyết của các kỹ sư được mời tới từ châu âu mà đội ngũ công nhân của công ty chúng tôi cũng được đúc kết thêm kinh nghiệm và có tay nghề vững chắc hơn.

Nhờ sự tin tưởng của quý khách hàng mà Mỗi năm công ty chúng tôi đúc ép ra hàng vạn chiếc Pallet nhựa các loại tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đi thị trường quốc tế.

Điển hình như chiếc ( Pallet nhựa liền khối Lõi Thép PL10LK ) được rất nhiều khách hàng tin dùng vì có độ bền và tải trọng cao, mỗi năm có hàng trăm đơn đặt hàng lớn nhỏ với sản phẩm này và nhiều sản phẩm Pallet nhựa khác cũng có chất lượng tương đương.

=> CHI TIẾT VỀ MẪU MÃ VÀ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI SẢN PHẨM PALLET NHỰA >>>XEM CHI TIẾT

=> Những sản phẩm hình ảnh trên đây là một số mẫu mã điển hình về chất lượng cũng như ứng dụng và ưu điểm nổi bật của sản phẩm pallet nhựa của công ty chúng tôi . Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều những sản phẩm và mẫu mã đa dạng khác như Pallet nhựa lót sàn heo, pallet nhựa lót sàn nhà xưởng và pallet nhựa xuất khẩu...

=> Hưng Thuận Sản Xuất và phân phối Pallet nhựa , Thùng nhựa công nghiệp , Thùng nhựa đặc , Thùng nhựa rỗng , Thùng phuy nhựa , Thùng rác nhựa , Khay linh kiện , Thùng giữ lạnh , màng nhựa PVC , Thớt nhựa công nghiệp , Thùng nhựa dung tích lớn , Thùng nhựa Danpla , Bồn chứa nước , Lồng thép , Xe nâng , xe đẩy hàng , Bánh xe đẩy các loại.

+ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

( NHỰA HƯNG THUẬN MỘT UY TÍN TRIỆU LIỀM TIN ) 

 => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

CSKH 24/7 HOTLINE/ZALO : 0903.485.189 / 0901.765.089 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

Website: hungthuanplastic.com.vn

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !

 

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 9     Trong ngày: 82     Trong tuần: 723    Lượt truy cập: 881269
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com