NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hưng Thuận Sản Xuất Và Phân Phối Thùng nhựa dung tích lớn chất lương cao với đa dạng về mẫu mã , màu sắc , dung tích chứa , kích thước. Nhận chạy màu sắc , Làm xe đẩy thùng nhựa dung tích lớn và thiết kế gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu kích thước của quý khách hàng.

Độ dày mỏng có 2 loại là : ( Thùng nhựa dung tích lớn 2 lớp và Thùng nhựa dung tích lớn 1 lớp )

Hình dạng thùng nhựa có 3 loại : ( TRÒN , VUÔNG , CHỮ NHẬT )

Màu sắc Thùng nhựa : Xanh dương , Trắng , Vàng , Đỏ , Ghi , Xanh Lá ... Có thể chạy màu sắc theo yêu cầu.

Dung tích chứa đa dạng : ( Từ 30 Lít đến 4000 lít )

=> NHẬN LÀM KHUNG XE ĐẨY THÙNG NHỰA , NẮP BÁNH XE ĐẨY THÙNG NHỰA DUNG TÍCH LỚN THEO YÊU CẦU.

=> NHẬN SƠN MÀU KHUNG XE , CHẠY MÀU SẮC THÙNG NHỰA VÀ DUNG TÍCH KÍCH THƯỚC THEO ĐÚNG YÊU CẦU.

=> SẢN PHẨM CÓ THỂ IN CHỮ , IN LOGO CÔNG TY , GẴN CARD , TẠO VÁCH NGĂN , LÀM THÙNG , THIẾT KẾ GIA CÔNG KHUÔN MẪU THEO YÊU CẦU.

=> NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

Sản phẩm Thùng nhựa dung tích lớn chất lượng cao mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE cao cấp nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dây truyền máy móc cỡ lớn hiện đại hàng đầu thế giới Theo công nghệ châu Âu.

Sản phẩm có khả năng kháng nước , chống tia UV , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , Chịu nhiệt độ cao , Không bị phai màu bạc màu khi để ngoài trời mưa nắng , An toàn khi sử dụng trong thực phẩm , Thân thiện với môi trường , có độ bền dẻo cực cao , chịu lực va đập tốt. Có Thể Nói Sản phẩm của Nhà Máy Nhựa Hưng Thuận với công nghệ sản xuất đến từ châu âu và điểm 10 cho chất lượng sản phẩm.

Hưng Thuận sản xuất và phân phối hàng đầu về các sản phẩm NHỰA CÔNG NGHIỆP Như : Thùng nhựa công nghiệp , Pallet nhựa , Nhựa Danpla , Lồng Thép , Xe Nâng , Xe đẩy , Bánh xe đẩy , Thùng nhựa dung tích lớn , Thớt nhựa , Màng nhựa PVC ...

+ HÌNH ẢNH CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ SẢN PHẨM THÙNG NHỰA DUNG TÍCH LỚN CHẤT LƯỢNG CAO :

thng_nha_ch_nht_dung_tch_ln_1_lp_v_2_lp

Hình ảnh Thùng nhựa Chữ Nhật dung tích lớn chất lượng cao với 2 loại.


thng_nha_ch_nht_2_lp_dung_tch_ln

Hình ảnh Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 2 lớp.


thng_nha_dung_tch_ln_1200_lt

Hình ảnh Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1200 lít màu trắng.


thng_nha_trn_2_lp_dung_tch_ln

Hình ảnh Thùng nhựa tròn dung tích lớn 2 lớp.


thng_nha_trn_dung_tch_300_lt

Hình ảnh Thùng nhựa tròn Dung tích lớn 1 lớp.


xe_y_thng_ch_nht_dung_tch_ln_500_lt

Hình ảnh Xe đẩy Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 750 lít.


kho_lun_sn_hng_thng_nha_ch_nht_dung_tch_ln

Hình ảnh Thùng Nhựa dung tích lớn chất lượng cao luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.


xe_y_thng_1200_lt

Xe đẩy Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1800 lít sản xuất theo yêu cầu.


thng_nha_trn_dung_tch_1500_lt_mu_trng

Hình ảnh Thùng nhựa tròn dung tích 1500 lít màu trắng xếp gọn.


thng_nha_dung_tch_ln_1800_lt

Hình ảnh Thùng nhựa dung tích lớn 3000 lít.


thng_nha_trn_dung_tch_3000_lt

Hình ảnh Thùng nhựa tròn dung tích 3000 lít tại kho nhà máy.


xe_y_thng_nha_ch_nht_dung_tch_500_lt

Xe đẩy Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng.


thng_nha_ch_nht_dung_tch_200_lt_xp_gn_ti_kho

Hình ảnh Thùng nhựa dung tích lớn được xếp tại kho nhà máy.

1. Hình ảnh và Thông số kỹ thuật Thùng nhựa tròn dung tích lớn chất lượng cao :


thng_nha_trn_dung_tch_ln_mu_xanh

Hình ảnh Thùng nhựa tròn dung tích 350 lít.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỪNG LOẠI THÙNG NHỰA TRÒN DUNG TÍCH LỚN>>>xem chi tiết

MÃ HÀNG

DUNG TÍCH
(Lít)

 Ø  ĐÁY THÙNG
(cm)

Ø  MIỆNG THÙNG
(cm)

CHIỀU CAO
(cm)

M - 53

53 Lít

49,5

56,5

28

M - 100

100 Lít

56

62

40

M - 150

150 Lít

61

72

45

M - 200

200 Lít

61

72

60

M - 250

250 Lít

62

78

76

M - 350

350 Lít

67,7

85

84

M - 400

400 Lít

113

128,5

41

M - 450

450 Lít

86

113

61

M - 500

500 Lít

88

114

81

M - 750

750 Lít

99,5

126

87

M - 800

800 Lít

112

145

77

M - 1000

1000 Lít

118

135

94

ML - 1000

1000 Lít

118

148

80

M - 1500

1500 Lít

160

170

72

M - 1700

1700 Lít

157

175

84

M - 2000

2000 Lít

180

190

75

M - 2500

2500 Lít

190

200

85

M - 3000

3000 Lít

200

210

85

M - 3500

3500 Lít

198

220

110

M - 4000

4000 Lít

215

251

108

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm Thùng nhựa tròn dung tích lớn chất lượng cao được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE và có sản phẩm cùng loại đa dạng về mẫu mã , màu sắc , kích thước mang thương hiệu NHỰA HƯNG THUẬN được thiết kế và sản xuất theo công nghệ đến từ châu Âu. Với sự chuyên nghiệp của các kỹ sư hàng đầu đến từ các nước Anh, Pháp , Mỹ Công Ty chúng tôi đã cho ra những  khuân mẫu nhựa công nghiệp hợp nhất với thị trường hiện nay. Hạt nhựa nguyên sinh của chúng tôi được nhập khẩu từ các nước châu âu, và được sự pha chộn với công thức của những kỹ sư chuyên nghiệp công ty Hưng Thuận đã cho ra những sản phẩm với mẫu mã đẹp, đa dạng về màu sắc kích thước, độ bền cao, giá thành rẻ nhất thị trường hiện nay.

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn có các đường gân tăng cứng cả ở thành và đáy giúp cho sản phẩm đựng đầy nước mà không làm thay đổi kết cấu của thùng.
Sản phẩm chịu tải nặng và có độ bền dẻo cao chất liệu 100% nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dàn máy công xuất cao hàng đầu thế giới.
 
Sản phẩm dễ xếp chồng vào nhau: Thùng nhựa có chứa chất UV chống bạc màu và chất chống trầy xước giúp sản phẩm không bị bạc màu khi sử dụng lâu ngoài trời, có độ bền cao, chống chịu tốt với thời tiết.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Thùng nhựa tròn dung tích lớn chất lượng cao thường được dùng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề như: đựng chất lỏng, dung môi, axit trong các doanh nghiệp hóa chất , dùng làm thùng đựng hóa chất nhuộm vải ... ngoài ra còn dùng làm bể nuôi cá trong hệ thống trồng rau nuôi cá sạch, vận chuyển thức ăn gia súc, gia cầm ...

2. Hình ảnh và Thông số kỹ thuật Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn chất lượng cao :

thng_nha_ch_nht_dung_tch_ln_cht_lng_cao


+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn chất lượng cao được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE và có sản phẩm cùng loại đa dạng về mẫu mã , màu sắc , kích thước mang thương hiệu NHỰA HƯNG THUẬN được thiết kế và sản xuất theo công nghệ đến từ châu Âu. Với sự chuyên nghiệp của các kỹ sư hàng đầu đến từ các nước Anh, Pháp , Mỹ Công Ty chúng tôi đã cho ra những  khuân mẫu nhựa công nghiệp hợp nhất với thị trường hiện nay. Hạt nhựa nguyên sinh của chúng tôi được nhập khẩu từ các nước châu âu, và được sự pha chộn với công thức của những kỹ sư chuyên nghiệp công ty Hưng Thuận đã cho ra những sản phẩm với mẫu mã đẹp, đa dạng về màu sắc kích thước, độ bền cao, giá thành rẻ nhất thị trường hiện nay.

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn có các đường gân tăng cứng cả ở thành và đáy giúp cho sản phẩm đựng đầy nước mà không làm thay đổi kết cấu của thùng.
Sản phẩm chịu tải nặng và có độ bền dẻo cao chất liệu 100% nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dàn máy công xuất cao hàng đầu thế giới.
 
Sản phẩm dễ xếp chồng vào nhau: Thùng nhựa có chứa chất UV chống bạc màu và chất chống trầy xước giúp sản phẩm không bị bạc màu khi sử dụng lâu ngoài trời, có độ bền cao, chống chịu tốt với thời tiết.

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn chất lượng cao thường được dùng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề như: đựng chất lỏng, dung môi, axit trong các doanh nghiệp hóa chất , dùng làm thùng đựng hóa chất nhuộm vải ... ngoài ra còn dùng làm bể nuôi cá trong hệ thống trồng rau nuôi cá sạch, vận chuyển thức ăn gia súc, gia cầm ...

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG NHỰA CHỮ NHẬT DUNG TÍCH LỚN>>>xem chi tiết

Mã hàng

Chiều dài
(cm)

Chiều rộng
(cm)

Chiều cao

(cm)

Thùng Chữ Nhật 50 lít - K50

67

51

26

Thùng Chữ Nhật 65 lít - K65

66 – 56

48 – 36

32

Thùng Chữ Nhật 100 lít - K100

85

65

31

Thùng Chữ Nhật 200 lít - K200

91

76

41

Thùng Chữ Nhật 300 lít - K300

112

91 

41

Thùng Chữ Nhật 500 lít - K500

132

95

66

Thùng Chữ Nhật 650 lít - K650

106

106

66

Thùng Chữ Nhật 700 lít - K700

128 

101

70

Thùng Chữ Nhật 720 lít - K720

138

101

98

Thùng Chữ Nhật 750 lít - K750

151

110

72

Thùng Chữ Nhật 1800 lít - K1800

200

130

82

Thùng Chữ Nhật 1200 lít - K1200

200

110

72

Thùng Chữ Nhật 2000 lít - K2000

180

140

100

Thùng Vuông 3000 lít - TV 3000

187

187

170

Thùng Vuông 1250 lít - TV 1250

125

125

95

+ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

( NHỰA HƯNG THUẬN MỘT UY TÍN TRIỆU LIỀM TIN ) 

 => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

PKD HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0901.765.089 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !

 

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 12     Trong ngày: 86     Trong tuần: 382    Lượt truy cập: 867887
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com