NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Nhựa Hưng Thuận sản xuất và phân phối Thùng nhựa rỗng ( Sóng nhựa hở ) các loại đa dạng về màu sắc , kích thước và mẫu mã. Được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước như: Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản , Hàn Quốc. Sản phẩm được ép trên máy ép hiện đại hàng đầu thế giới. Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao , mẫu mã đẹp , đa dạng về màu sắc , Kích thước. Với nhiều ưu điểm tích cực công ty Nhựa Hưng Thuận cho ra mắt nhiều khuôn mẫu Thùng nhựa công nghiệp với nhiều kích thước tiêu chuẩn khác nhau để phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất tới quý khách hàng.

+ Công Ty Nhựa Hưng Thuận luôn lấy tiêu chí ( UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ ) đặt lên hàng đầu.

=> Nhựa Hưng Thuận một uy tín triệu liềm tin , chất lượng là sự sống còn của công ty chúng tôi , Tiến độ mang tới sự hài lòng của quý khách hàng.

 Tại sao giá Thành sản phẩm luôn có giá rẻ nhất ? vì là nhà máy sản xuất tiên phong đi đầu trong lĩnh vực nhựa công nghiệp với độ chuyên nghiệp cao theo công nghệ châu âu và có nguồn nguyên liệu nhập tận gốc tạo lên sản phẩm với sự chuyên nghiệp trong sản xuất lên giá thành sản phẩm của nhà máy luôn có giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

 Sản phẩm Thùng nhựa rỗng ( Sóng nhựa hở ) có khả năng kháng nước 100% , chống tia UV , Chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , không bị phai màu gỉ sét mối mọt như các loại làm từ kim loại hay tre gỗ , An toàn khi sử dụng đựng các loại thực phẩm , thủy hải sản. Với nhiều ưu điểm vượt trội vì vậy sản phẩm có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường khắc nhiệt nhất như trong kho cấp đông , kho lạnh , nhà xưởng có nhiều dầu mỡ và hóa chất rơi vãi , ngoài trời mưa nắng mà không làm giảm đi độ bền của sản phẩm.

 Sản phẩm của chúng tôi có thể In chữ , In logo công ty , Gắn card , Làm thùng nhựa chống tĩnh điện , cài quai , cắt tấm , tạo vách ngăn , tạo nắp đậy , chạy màu sắc , làm xe đẩy thùng nhựa , thiết kế và gia công khuôn mẫu theo yêu cầu về kích thước của quý khách hàng.

 Quý khách cần vách ngăn nắp đậy để phân chia hàng hóa , nhầm tiện ích trong đựng và đóng hàng nhà máy Nhựa Hưng Thuận cũng đáp ứng cắt tấm nhựa tạo vách ngăn nắp đậy theo đúng yêu cầu.

  => Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ tới đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp để được tư vấn sản phẩm ưng ý nhất mà doanh nghiệp mình đang cần để phục vụ sản xuất.

PKD Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

 NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

+ HÌNH ẢNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG NHỰA RỖNG ( SÓNG NHỰA HỞ ) :

 

thng_rng_hs015

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS015 - 26 bánh xe

Kích Thước : L 1186 x W 886 x H 668 MM

Màu sắc : Xanh dương  , xanh lá , đỏ , vàng , đen ...

Tình trạng : Hàng mới 100% sẵn hàng tại kho nhà máy.

 

thng_nha_5_bnh_xe_to_xanh_l

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) 5 bánh xe - D70

Kích Thước : L 1030 x W 670 x H 540 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

 

 

hs022_mu_xanh

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS022

Kích Thước : L 850 x W 630 x H 525 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

 

thng_nha_rng_c3_vng

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) C3

Kích Thước Ngoài : L 850 x W 627 x H 536 MM

Kích Thước Trong : L 788 x W 572 x H 508 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

=> Quý khách đang tìm mua những thùng nhựa rỗng có kích thước lớn để sử dụng vào mục đích của mình thì trên đây là 3 loại thùng cỡ lớn và có tại trọng đựng hàng cao như : Thùng nhựa rỗng sóng nhựa HS015 - 26 bánh xe ( KT : 1186 X 886 X 668 MM ) và Thùng nhựa rỗng 5 bánh xe - sóng kẻ ( KT : 1030 X 670 X 540 MM ) hay Thùng nhựa rỗng HS022 cũng được thiết kế chắc chắn để đựng những mặt hàng siêu trọng. Những loại thùng lớn được Nhà Máy Nhựa Hưng Thuận sản xuất với những ưu điểm rộng và chắc chắn có bánh xe hỗ trợ việc di chuyển dễ dàng trên mặt sàn và có nhiều ứng dụng tối ưu cho nhiều nghành nghề điển hình như : May mặc , da dày , dệt sợi ...

 

thng_nha_quai_st_hs011_mu_

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) quai sắt HS011

Kích Thước : L 715 x W 465 x H 330 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.

 

thng_nha_rng_sng_nha_5_bnh_xe

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) 5 bánh xe HS0199

Kích Thước : L 780 x W 500 x H 430 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.

thng_nha_rng_hs005

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS005

Kích Thước : L 610 x W 420 x H 390 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.


thng_rng_hs004_y_c

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS004 đáy đặc 

Kích Thước : L 610 x W 420 x H 310 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.

 

 

thng_nha_rng_hs004_mu_xanh_dng

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS004

Kích thước (mm) : L 610 x W 420 x H 310 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

thng_rng_hs014_1

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS014

Kích thước (mm) : L 610 x W 420 x H 250 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

thng_nha_rng_hs009_mu_xanh_dng

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS009

Kích thước (mm) : L 610 x W 420 x H 190 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

thng_nha_rng_hs008_1

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS008

Kích thước (mm) : L 610 x W 420 x H 150 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

r_2_sng_rng_hs010

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS010

Kích thước (mm) : L 610 x W 420 x H 100 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

thng_nha_rng_sng_h_hs012

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS012

Kích thước (mm) : L 505 X W 350 X H 310 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

 

thng_rng_hs013

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS013

Kích thước (mm) : L 560 X W 375 X H 300 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

thng_rng_hs018

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS018 

Kích thước (mm) : L 525 X W 370 X H 215 MM 

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

 

thng_nha_rng_hs020

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS020

Kích thước (mm) : L 585 X W 385 X H 180 MM 

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

 

 

lng_y_thng_rng_hs028

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS028

Kích thước (mm) : L 535 X W 350 X H 285 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy .

 

 

thung-nhua-rong-9-tang-kt-670-x-460-x-425-mm

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) 9 tầng

Kích thước (mm) : L 670 X W 460 X H 425 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

 

 

hs002

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS002

Kích Thước (mm) : L 525 X W 355 X H 150 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

 

 

r_mc

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) Rổ mực

Kích Thước (mm) : L 480 X W 300 X H 100 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

thng_nha_rng_hs031_dng

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS031

Kích Thước (mm) : L 620 X W 430 X H 382 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn tại kho nhà máy.

 

 

thng_nha_rng_hs032_xanh

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) HS032

Kích Thước (mm) : L 620 X W 430 X H382 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.

 

 

thng_nha_rng_gp_gn

Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) Gập 

Kích Thước (mm) : L 595 X W 400 X H 305 MM

Màu sắc : Xanh lá , Xanh Dương , đỏ , vàng , ghi , đen ...

Tình Trạng : Hàng mới 100% luôn sẵn hàng tại kho nhà máy.

 

hng_thun

Hình ảnh dây truyền máy móc sản xuất phun ép Nhựa Công Nghiệp Tại Nhà Máy Nhựa Hưng Thuận.

+ ƯU ĐIỂM : 

 Sản phẩm Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) sóng nhựa công nghiệp được sản xuất từ nguyên liệu 100% hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu Hoa kỳ , EU , Nhật bản , hàn quốc và được ép đúc trên máy nhập khẩu hàng đầu thế giới và được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn quốc tế . Vì vậy nhà máy Nhựa Hưng Thuận đã cho ra những sản phẩm Thùng nhựa rỗng có độ bền dẻo cao , chịu lực va đập tốt , màu sắc đa dạng sáng bóng , độ bền và tải trọng đựng hàng cao , có khả năng chống tia UV và chống ăn mòn Axit cho nên có thể dùng được ở những nới có môi trường khắc nhiệt như kho lạnh , nhà xưởng sản xuất mà không ảnh hưởng đến độ bền sản phẩm.

 Kích Thước : Nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau ngoài ra nhà máy còn nhận thiết kế và gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

 Mọi sản phẩm của Nhựa Hưng Thuận có thể : In Chữ , In Logo công ty , Gắn Card , Cài Quai , Tạo Vách Ngăn , Tạo Thùng , Nắp Đậy , Xe Đẩy , Chạy màu sắc theo yêu cầu.

 Ngoài sản phẩm Thùng nhựa rỗng đang phục vụ quý khách chúng tôi còn có rất nhiêu các sản phẩm khác liên quan như : Thùng nhựa đặc , Thùng rác nhựa , Khay linh kiên , Thùng phuy , Thùng nhựa dung tích lớn , Thùng sơn , Thùng đá thùng giữ lạnh ...

 => Nhà máy sản xuất và phân phối   Thùng Nhựa Công Nghiệp Các Loại Nhà máy luôn có sẵn Hàng tại kho đa dạng các mẫu mã , kích thước , màu sắc sản phẩm.

 Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, kích thước và màu sắc được thiết kế sắc nét với nhiều ưu điểm vượt trội về khuôn mẫu , tạo gân tạo cạnh chắc chẵn cho sản phẩm với mục đích mang tới quý khách những sản phẩm mang tầm quốc tế với độ bền cao tải trọng đựng hàng siêu khủng. Qúy khách chỉ cần tìm cho mình sản phẩm ưng ý nhất về kích thước ,dung tích và màu sắc chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tận kho bên mua.

 NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU VÀ GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC ! 

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Thùng nhựa rỗng ( sóng nhựa hở ) được sử dụng chủ yếu tại các nhà máy xí nghiệp như : May mặc , dệt sợi , da dày , nhà hàng , khách sạn , Thủy sản ... và có thể tùy theo nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

 Sản phẩm dùng để đóng hàng hóa , đựng các loại thủy hải sản trái cây và di chuyển hàng hóa dễ dàng hơn trong các nhà xưởng . Mùa sắc đa dạng giúp quý khách có thể dễ dàng phân loại sản phẩm tránh nhầm lẫn khi tồn kho.

=> MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

( UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ ) 

 + Chi Nhánh Phân Phối Hàng Hóa Tại Các Tỉnh Miền Bắc : Hải Phòng , Thái Bình , Nam Định , Quảng Ninh , Hải Dương , Hà Nam , Ninh Bình , Hà Nội , Bắc Giang , Bắc Ninh , Vĩnh Phúc , Phú Thọ , Sơn La , Lạng Sơn , Cao Bằng , Bắc Cạn , Tuyên Quang , Thái Nguyên , Yên Bái , Lào Cai , Hà Giang , Điện Biên , Hòa Bình , Lai Châu ,  Hưng yên .

PKD Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0963.438.589

 Chi Nhánh Phân Phối Hàng Hóa Tại Các Tỉnh Miền Trung : Thanh Hóa , Nghệ An , Hà Tĩnh , Quảng Bình , Quảng Trị , Thừa Thiên - Huế , Đà Nẵng , Quảng Ngãi , Quảng Nam , Bình Định , Phú Yên , Khánh Hòa , Ninh Thuận , Bình Thuận , Kon Tum , Gia Lai , Đắc Lắc , Đắc Nông , Lâm Đồng .

PKD Hotline/Zalo 24/7 : 0904.530.489 / 0977.180.534

 + Chi Nhánh Phân Phối Hàng Hóa Tại Các Tỉnh Miền Nam : Bà Rịa - Vũng Tàu , Bình Dương , Bình Phước , Đồng Nai , Tây Ninh , TP. Hồ Chí Minh , An Giang , Bạc Liêu , Bến Tre , Cà Mau , Cần Thơ , Đồng Tháp , Hậu Giang , Kiên Giang , Long An , Sóc Trăng , Tiền Giang , Trà Vinh , Vĩnh Long .

PKD Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 / 0903.485.189

 => NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

PKD HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0901.765.089 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !

 

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 16     Trong ngày: 114     Trong tuần: 406    Lượt truy cập: 867986
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com