NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hưng Thuận Sản xuất Thớt nhựa tấm các loại với nhiều nguồn nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh 100% nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất với công nghệ đùn trên dây truyền máy móc hiện đại hàng đầu thế giới tại nhà máy Nhựa Hưng Thuận. Sản phẩm được sản xuất từ các loại hạt nhựa nguyên sinh như : PP , PE , PA , POM , ABS , Teflon , Hạt nhựa sợi thủy tinh Phíp , PU mỗi loại với những tính năng và ứng dụng riêng cho yêu cầu của mỗi nghành nghề. Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều nghành nghề như: Làm thớt sơ chế thực phẩm Thủy hải sản , Dùng trong khách sạn , Nhà Hàng , các công ty chế biến thực phẩm thủy hải sản , Cắt dập đế da giày , làm các loại buloong ốc vít và chế tạo bánh răng máy móc ...

Sản phẩm Thớt nhựa của nhà máy Nhựa Hưng Thuận với đa dạng về kích thước lớn nhỏ và dày mỏng , có thể cắt tấm dày mỏng dài rộng theo đúng yêu cầu của quý khách hàng , màu sắc đặc trưng cho từng loại hạt nhựa.

+ Phân loại sử dụng thớt nhựa theo các ngành nghề :

1. Thớt Nhựa dùng trong thực phẩm có các loại sau : Thớt nhựa PP , Thớt nhựa PE , Thớt nhựa POM

Kích Thước Tiêu Chuẩn :( Dài 2440 mm x Rộng 1220 mm x Độ Dày Từ 5 mm đến 100 mm )

TUY NHIÊN CÓ THỂ CẮT TẤM THEO ĐÚNG YÊU CẦU ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

2. Thớt Nhựa Dùng trong công nghiệp có các loại sau : Thớt nhựa Phíp , Thớt nhựa PA , Thớt nhựa POM , Thớt nhựa PP , Những loại này có độ cứng cao thường được ưu tiên trong các ngành công nghiệp.

Kích Thước Tiêu Chuẩn :( Dài 2440 mm x Rộng 1220 mm x Độ Dày Từ 5 mm đến 100 mm )

TUY NHIÊN CÓ THỂ CẮT TẤM THEO ĐÚNG YÊU CẦU ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

=> NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

+ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM THỚT NHỰA TẤM :

tht_nha_pp_ct_theo_yu_cu

Hình ảnh Thớt nhựa Tấm PE ( KT tiêu chuẩn : L 2440 x W 1220 x H Từ 5 đến 100 mm )

Tuy nhiên có thể cắt tấm theo đúng yêu cầu về kích thước của quý khách hàng.

 

hnh_nh_tm_nha_pe_ct_theo_yu_cu

Hình ảnh thớt nhựa tấm PE được cắt và gia công theo đúng yêu cầu kỹ thuật của quý khách hàng.


tht_nha_kh_ln_pe

Hình ảnh Tấm Thớt nhựa khổ lớn được cắt tấm theo yêu cầu kích thước của quý khách hàng.


tht_nha_pom

Hình ảnh Tấm thớt nhựa POM màu đen tại kho nhà máy.

+ ƯU ĐIỂM :

  Sản phẩm Thớt nhựa tấm khổ lớn được sản xuất từ 100% nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh sử dụng an toàn trong thực phẩm và trong công nghiệp. Thớt nhựa của chúng tôi có thể cắt theo yêu cầu của quý khách hàng về chiều dài rộng và độ dày mỏng,giúp quý khách có một tấm thớt ưng ý nhất khi sử dụng. Sản phẩm của chúng tôi có cả loại thớt tấm và cây nhựa tròn với nhiều mẫu mã và kích thước đa dạng giúp người dùng có thể chọn cho mình những sản phẩm tối ưu nhất trong công việc.

Chịu được nhiệt độ làm việc từ - 150°C đến + 90°C , An toàn tuyệt đối với thực phẩm , chống ăn mòn độ bền va đập cao , không thấm hút , không gẵn kết , hệ số ma sát thấp , tự bôi trơn tốt , các đặc tính chống lão hóa tốt , không bị gỉ sét hay lên mùn vỡ nứt như các loại thớt bằng gỗ.

Thớt nhựa của chúng tôi có những ưu điểm nổi trội như không lên mùn độc hại như thớt gỗ, cắt miếng vuông tròn theo yêu cầu kích thước, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng , không ngấm nước và mối mọt như thớt gỗ ... Vì vậy thớt nhựa có độ bền cực cao tiết kiệm chi phí khi sử dụng trong các khách sạn nhà hàng , hay các nhà máy công nghiệp.

Sản Phẩm Thớt nhựa Tấm có độ bền cao , đàn hồi tốt , có thể bắt vít trong quá trình sử dụng kể cả có lực mạnh tác động cũng không làm vỡ , nứt như các vật dụng khác.

Sản phẩm đa dạng về chủng loại nhựa và mỗi loại có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu riêng cho từng nghành nghề quý khách có thể chọn cho mình chất liệu nhựa sau : PP , PE , PA , POM , ABS , PU , Teflon , Phíp.

=> NHẬN CẮT TẤM THEO ĐÚNG YÊU CẦU KÍCH THƯỚC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

=> NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

=> HƯNG THUÂN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁC LOẠI SẢN PHẨM LÀM TỪ NHỰA CÔNG NGHIỆP

+ ỨNG DỤNG : 

 Sản phẩm Thớt nhựa tấm khổ lớn được sử dụng nhiều trong các ngành nghề như : cắt thái sơ chế Thủy hải sản , nghành may mặc , dập đế giầy da , Chặt thái thực phẩm trong các nhà hàng khách sạn , siêu thị , quán ăn ... Sản phẩm của chúng tôi có ứng dụng rất lớn trong nhiều ngành nghề và được sự tin tưởng rất lớn của khách hàng trong và ngoài nước.

+ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÂY NHỰA TRÒN PP , PE , PA , POM , ABS , Teflon , Phíp , PU :


cy_nha_trn_pa

Hình ảnh cây nhựa tròn PA loại nhựa kỹ thuật chất lượng cao tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )


cy_nha_pa_ti_kho

Cây nhựa luôn sẵn hàng tại kho nhà máy đa dạng về chủng loại PP , PE , PHÍP , Teflon , PU , POM , PA , ABS.

( Kích Thước Tiêu chuẩn của cây nhựa tròn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 8 Đến 350 MM )


sn_phm_lm_t_cy_nha_trn

Hình ảnh các loại sản phẩm được làm từ Cây Nhựa Tròn Dòng nhựa kỹ thuật ứng dụng với công nghiệp.


cy_nha_trn_teflon

Hình ảnh cây nhựa tròn Teflon dòng nhựa kỹ thuật chất lượng cao.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )


cy_nha_trn_pum

Hình ảnh Cây nhựa tròn POM chất lượng cao tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )


cy_nha_phip

Hình ảnh Cây nhựa tròn Phíp chất lượng cao tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )


cy_tht_nha_trn

Hình ảnh cây nhựa tròn PP chất lượng cao tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )

 

cy_nha_pom

Hình ảnh cây nhựa tròn POM màu đen tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )


cy_pu

Hình ảnh cây nhựa tròn PU chất lượng cao tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )


cy_nha_pp

Hình ảnh cây nhựa tròn PE tại kho nhà máy.

( Kích Thước tiêu chuẩn (mm) : Dài 1000 MM x Ø 5 MM Đến 350 MM )

+ MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM CÂY NHỰA TRÒN :

 Sản phẩm Cây nhựa tròn mang thương hiệu NHỰA HƯNG THUẬN được thiết kế và sản xuất theo công nghệ đến từ châu Âu. Với sự chuyên nghiệp của các kỹ sư hàng đầu đến từ các nước Anh, Pháp , Mỹ Công Ty chúng tôi đã cho ra những  khuân mẫu nhựa công nghiệp hợp nhất với thị trường hiện nay. Hạt nhựa nguyên sinh của chúng tôi được nhập khẩu từ các nước châu âu, và được sự pha chộn với công thức của những kỹ sư chuyên nghiệp công ty Hưng Thuận đã cho ra những sản phẩm với mẫu mã đẹp,đa dạng về màu sắc kích thước, độ bền cao, giá thành rẻ nhất thị trường hiện nay.

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghành sản xuất nhựa chúng tôi tự hào là nhà tiên phong đi đầu trong lĩnh vực nhựa công nghiệp, cây nhựa tròn , Thớt nhựa khổ lớn của chúng tôi được thiết kế và sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh tạo ra sản phẩm có độ bền đẹp cao , an toàn tuyệt đối với thực phẩm.

 Sản phẩm được dùng chủ yếu để làm bàn lăn , bàn chải công nghiệp , chân trụ trong nghành cơ khí , ô tô , xe máy ...

 Cây nhựa Tròn PP , PE , POM , PU , PA , Phíp , Teflon được dùng phổ biến trong ngành công nghiệp cơ khí , sản xuất các loại máy móc công nghiệp , dùng làm thớt cắt dập may mặc , dày dép , cắt da bọc lót ô tô , có thể sử dụng làm những đồ nội thất trang trí như mặt bàn , kệ tủ , đục các hoa văn thay cho gỗ và được sử dụng trong các ngành chế biến thực phẩm ,thủy hải sản làm thớt kê chặt trong các khách sạn , nhà hàng và siêu thị ...

 Có thể bào lại những vết lồi lõm do hao mòn khi sử dụng giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 Thớt nhựa có ưu điểm không bị lên mùn như thớt gỗ , độ bền cực cao , an toàn vệ sinh thực phẩm , độ cứng cao , kháng nước , chống tia UV , Chống lại sự ăn mòn của Axít và hóa chất , không bị gỉ sét mối mọt. Vì vậy có thể thay thế hoàn toàn cho các loại được làm từ gỗ và là giải pháp hàng đầu trong nghành công nghiệp dùng dập gót để dày , làm khuôn tấm kê cắt giấy vải , thiết kế hoa văn làm nội thất bàn ghế , bánh răng máy móc ...

 Trong Nghành chế biến và sản xuất thực phẩm tấm nhựa đã đáp ứng tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm được nhà nước cấp phép.

 Cây nhựa tròn được làm từ nhiều chất liệu nhựa khác nhau như : PP , PE , PA , POM , PU , Phíp , Teflon , ABS mỗi loại có một công dụng và tác dụng khác nhau phù hợp với mỗi nghành nghề. Vì vậy có thể giúp quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất phù hợp với tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật hiện hành.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

   => Mã sản phẩm : CÂY NHỰA TRÒN PP , PE , POM , PU , PA , Phíp , Teflon , ABS

   =>  Kích Thước Tiêu chuẩn (mm) : Đường Kính Ø ( Từ 5 mm đến 350 mm ) x Chiều Dài 1000 mm

   =>  Độ bền kéo đứt : 2500 => 3200 N/Cm2

   =>  Độ dãn dài khi đứt : 25 => 33 %

   =>  Độ bền uốn : 45 => 90 Mpa

   =>  Sự Thay đổi kích thước trong 7h ở nhiệt độ 60°C : 0,01 => 0,1%

   =>  Được sử dụng ở nhiệt độ từ : - 55°C => 110°C

   =>  Màu Sắc : Xanh , đen , trắng , trắng ngà , trắng đục , đỏ ...

   =>  Nhận cắt cây theo kích thước yêu cầu của quý khách hàng.

   => Nguyên liệu : Hạt nhựa nguyên sinh 100% nhập khẩu Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản.

   => Cây nhựa tròn POM màu đen có sợi carbon dẫn điện : Điện trở khối suất : 10^4-10^6 , Điện trở bề mặt : 10^4-10^6

   =>  NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

   =>  GIÁ LIÊN HỆ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

+ ƯU ĐIỂM : 

 Sản phẩm cây nhựa tròn có độ cứng cao, độ ăn mòn thấp , độ bền cao độ mỏi khi va chạm , sức chịu va đập tốt , hệ số ma sát thấp ,có khả năng bôi trơn vì vậy được coi là lựa chọn số một cho sản xuất bánh răng.

 Độ bền cơ học và độ cứng cao , mặc dù tỷ lệ teo ngót cao nhưng kích thước vẫn luôn ổn định.,có tính chất điện môi tốt , chống dung môi, không bị vỡ nứt khi sử dụng và không bị nổi bong bóng.

 Độ bền xoắn , có thể giữ được hình thái ban đầu khi bỏ ngoại lực , khả năng hút nước thấp.

+ ỨNG DỤNG :  

 Sản phẩm cây nhựa tròn được dùng chủ yếu cho nghành công nghiệp máy móc, sản xuất bánh răng , lò xo , trụ , bánh xe , thanh truyền , bánh xe vận động...Nghành công nghiệp ô tô , thiết bị điện điện tử , các nghành khác như đồ chơi , cửa sổ , bể nước , bồn rửa , cơ khí chế tạo ...

=> MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

CSKH HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0901.765.089 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !

 

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 19     Trong ngày: 96     Trong tuần: 669    Lượt truy cập: 861670
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com