NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Click vào ảnh lớn để zoom

Mã sản phẩm: THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
Giá : LIÊN HỆ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Khuyến mại : NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !
Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Đánh giá của bạn:

Kích Thước Trong: DUNG TÍCH 220 LÍT

Kích Thước Ngoài: H 930 x Ø 580 MM

Lượt xem: 114

Mô tả

Sản xuất Phân Phối Thùng phuy nhựa 220 lít và các loại thùng phuy nhựa với nhiều mẫu mã và dung tích từ 20 lít , 30 lít , 40 lít , 50 lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 200 lít , 220 lít , 1000 lít... Sản phẩm được sản xuất từ 100% nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh HDPE nhập khẩu từ các nước như: Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên giàn máy công xuất lớn tại nhà máy sản xuất Nhựa Hưng Thuận , cho ra sản phẩm với đa dạng mẫu mã , màu sắc , kích thước , chất lượng cao , chống tia UV , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , Thùng nhựa có độ dẻo dai bền bỉ cao , chịu lực va đập tốt , có thể đàn hồi ngay khi bị lực tác động , nhận thiết kế và gia công khuôn mẫu theo yêu cầu kích thước và dung tích của quý khách hàng.

Liên Hệ Hotline/Zalo24/7: 0903.485.189 / 0901.765.089

+ MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM :

Sản phẩm Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai thép được sản xuất từ 100% nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh HDPE chất lượng cao. Vì vậy cho ra sản phẩm có độ bền đẹp cực cao , Chống tia UV , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , là thùng chuyên dụng để đựng và đóng gói hóa chất an toàn tuyệt đối khi lưu kho cũng như khi vận chuyển đi lại trên đường , An toàn khi sử dụng đựng các loại thực phẩm , dược phẩm , nước sinh hoạt ... Sản phẩm được sản xuất với quy cách dung tích chứa 220 lít , nắp mở màu đen có Zoăng cao su non chống tràn chống bay hơi , đai thép chống gỉ cố định có khe kẹp trì và liêm phong hàng hóa thuận tiện khi sử dụng. Ngoài ra nhà máy Nhựa Hưng Thuận cũng có rất nhiều mẫu mã Thùng phuy nhựa với nhiều dung tích chứa khác nhau từ : 20 lít , 30 lít , 40 lít , 50 lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 200 lít , 220 lít , Tank nhựa IBC 1000 lít... chuyên dụng trong nghành công nghiệp hóa chất , dược phẩm , mỹ phẩm , Tinh dầu , ngâm ủ phân bón hữu cơ. Là sản phẩm chuyên dụng được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh HDPE lên có độ bền đẹp cực cao , thiết kế phù hợp với nhiều nghành nghề hiện hành , chịu lực va đập , có thể đàn hồi ngay khi bị ngoại lực tác động , chịu lực quăng quật mà không bị biến dạng hay làm nứt vỡ sản phẩm.

Với những ưu điểm vượt trội được nghiên cứu từ nhà sản xuất vì vậy có thể nói sản phẩm của chúng tôi có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường cực khắc nhiệt như : ngoài trời mưa nắng , trong các kho lạnh , trong các nhà xưởng sản xuất có hóa chất dầu mỡ dây vãi , mà không làm ảnh hưởng tới độ bền của sản phẩm.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

   => Kích Thước (mm) : H 930 x Ø 585 MM

   => Dung tích thực chứa : 220 lít

   => Thùng phuy nhựa 200 lít có 2 loại ( Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở đai sắt và Thùng phuy nhựa 220 lít 2 nắp nhỏ )

   => Nắp được thiết kế GIOONG cao su chống tràn.

   => Nắp mở được thiết kế mở rộng có gioong cao su chống tràn.

   => Đai thép mạ kẽm chống gỉ được thiết kế cố định chặt nắp và thân thùng có khe kẹp trì.

   => Màu sắc chủ đạo : Xanh dương , đen. Chạy màu sắc theo yêu cầu của khách hàng.

   => Nguyên Liệu : 100% Hạt Nhựa HDPE Nguyên Sinh.

   => Tình Trạng : Hàng luôn sẵn tại kho nhà máy số lượng lớn.

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic.com.vn

   => GIÁ LIÊN HỆ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

 Sản phẩm của Công Ty có thể In chữ , In logo , Gắn Card , Cài quai , Tạo vách ngăn , tạo nắp đậy , Tạo xe đẩy thùng nhựa , Thiết kế và gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu quý khách hàng.

+ HÌNH ẢNH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM : 

thung_phuy_nhua_220_lit_nap_mo_co_dai_sat

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt giúp lấy hàng tiện dụng.

 

thung_phuy_nhua_220_lit_moi_100

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt được cố định nắp và thân thùng chắc chắn.

 

thung_phuy_nhua

Hình ảnh những mẫu Thùng phuy nhựa đa dạng mẫu mã , kích thước và dung tích chứa.

 

thung_phuy_nhua_220_lit

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai thép được giao miễn phí tới kho bên mua.

+ ƯU ĐIỂM : 

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE nhập khẩu hàn quốc . Tạo ra sản phẩm có độ bền đẹp cao , chịu lực va đập tốt, không bị gỉ sét khi đựng hàng hóa , được thiết kế miệng mở nắp có đường kính ( Ø nắp 580 mm ) trên rất tiện khi bơm chất lỏng và hút  chất lỏng ra khỏi Thùng. sản phẩm được thiết kế nắp đậy chắc chắn có gioong cao su chống tràn và đai sắt giúp cố định chắc chắn phần nắp, đai sắt có thể dễ dàng mở ra đóng vào khi sử dụng.

 Với những ưu điểm vượt trội như kháng nước , Chống Tia UV , chống sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại vì vậy có thể nói sản phảm Thùng phuy của nhà máy Nhựa Hưng Thuận có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường cực khắc nhiệt như ở các nhà xưởng nhiều dầu mỡ , hóa chất , Trong các kho cấp đông giữ lạnh , ngoài trời mưa nắng mà không làm ảnh hưởng tới độ bền của sản phẩm.

 Thùng phuy nhựa đa dạng về kiểu dáng và dung tích chứa giúp quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất có các dung tích tiêu chuẩn sau để quý khách lựa chọn : 50 lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank IBC 1000 lít ...

 => Ngoài ra Công Ty Nhựa Hưng Thuận còn sản xuất tất cả các loại sản phẩm Thùng nhựa từ : NHỰA CÔNG NGHIỆP

+ ỨNG DỤNG : 

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt được sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp hóa chất , chất lỏng , đựng nước , đựng cồn trong các cơ sở sản xuất y tế ... và được ứng dụng trong nhiều nghành nghề khác tuy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

=> THÔNG TIN CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

( NHỰA HƯNG THUẬN MỘT UY TÍN TRIỆU LIỀM TIN )

NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

PKD HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0901.765.089 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !


Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại

THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại

THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại

THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại

TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại

HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Vỏ Thùng đựng sơn 18 lít HT1

Vỏ Thùng đựng sơn 18 lít HT1mớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 18 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 9     Trong ngày: 82     Trong tuần: 723    Lượt truy cập: 881268
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com