NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Click vào ảnh lớn để zoom

Mã sản phẩm: TẤM PP DANPLA THƯỜNG
Giá : LIÊN HỆ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Khuyến mại : NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !
Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Đánh giá của bạn:

Kích Thước Trong: Kích Thước Có Thể Cắt Tấm Theo Yêu Cầu.

Kích Thước Ngoài: L 2440 x W 1220 x Độ dày 2,3,4,5,6,7,8 MM

Lượt xem: 6055

Mô tả

=> Mã sản phẩm : TẤM NHỰA PP DANPLA THƯỜNG (TĨNH ĐIỆN)

=> Kích Thước Tiêu Chuẩn: L 2440 x W 1220 x Độ dày 2,3,4,5,6,7,8 MM

=> Kích thước đặt hàng : W 1500 x L 2000 MM ; W 1500 x L 3000 MM

=> CẮT TẤM , LÀM THÙNG , VÁCH NGĂN , IN CHỮ THEO YÊU CẦU.

=> Màu sắc : Xanh Tím , Ghi , đỏ , Trắng... Làm Theo Yêu Cầu.

=> Nguyên liệu : Nhựa Polypropylene Copolymer chuyên dụng.

=> Sản phẩm có thể Cắt Tấm , In chữ , logo , làm Thùng , theo yêu cầu.

=> Hãng sản xuất : Nhựa Hưng Thuận

=> Tình trạng : Hàng luôn sẵn tại kho nhà máy với số lượng lớn.

=> Liên Hệ Hotline/Zalo: 0903.485.189/0901.765.089

=> NHẬN ĐẶT HÀNG GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC !

+ MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM :

 Sản phẩm Tấm nhựa Danpla có sóng mang thương hiệu nhựa hưng thuận được sản xuất từ nguyên vật liệu nhựa Polypropylene Copolymer chuyên dùng cho ngành đóng gói bao bì nhựa , Làm thùng hộp nhựa , tấm lót , vách ngăn độ bền cao và không độc hại , thân thiện với môi trường ...

 Kích Thước Tiêu Chuẩn Phù Hợp : ( Dài 2440 mm x Rộng 1220 mm x Độ Dày 2,3,4,5,6,7,8 mm ) Ngoài ra có thể chạy tấm theo yêu cầu về kích thước của quý khách hàng.

 Sản phẩm tấm nhựa Danpla đa dạng về màu sắc kích thước và độ dày có thể cắt theo yêu cầu của quý khách hàng, cắt tấm lót bo góc tạo khe , tạo thành thùng có nắp đậy, Tạo vách ngăn , In Chữ , In Logo , gắn card , cài quai , Tạo khung xe Thép hoặc Inox có bánh xe theo yêu cầu và thông số kỹ thuật của quý khách hàng.

 Tính năng sản phẩm: Trọng lượng nhẹ , không độc hại, dùng để đóng gói và sử dụng lại được nhiều lần , dễ gập gọn lại, chống thấm tốt, độ bền cao , không bị phai màu , màu sắc đa dạng theo yêu cầu.

 => Tấm nhựa PP Danpla có 2 loại : Tấm nhựa PP Danpla thường và Tấm nhựa Danpla chống tĩnh điện màu đen đặc trưng.

 => NHẬN LÀM KHUÔN CẮT TẤM NHỰA , IN CHỮ , IN LOGO CÔNG TY THEO ĐÚNG YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

   => Mã sản phẩm : TẤM NHỰA PP DANPLA THƯỜNG

   => Kích Thước Tiêu Chuẩn (mm) : L 2440 MM x W 1220 MM x Độ dày 2,3,4,5,6,7,8 MM

   => Kích thước đặt hàng (mm) : W 1500 MM x L 2000 MM ; W 1500 MM x L 3000 MM

   => NHẬN CẮT TẤM , BO GÓC , LÀM THÙNG , TẠO VÁCH NGĂN , IN CHỮ , IN LOGO THEO YÊU CẦU.

   => Tuy Nhiên Chiều Dài Tấm Có Thể Chạy Theo Yêu Cầu Của Qúy Khách Hàng.

   => Sản Phẩm có thể In Chữ , In Logo , Gắn Card , cắt Tấm lót , Bo Góc , Tạo Vách ngăn , Làm hộp nhựa theo yêu cầu.

   => Màu sắc : Xanh Tím , xanh dương , xanh lá , vàng , trắng trong , trắng đục , đen , Ghi , Đỏ ...

   => NHẬN CHẠY MÀU SẮC THEO ĐÚNG YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

   => Nguyên liệu : Nhựa Polypropylene Copolymer chuyên dụng.

   => Sản Phẩm Nhựa Danpla có 2 Loại : Tấm nhựa PP Danpla Thường Và Tấm nhựa PP Danpla chỗng tĩnh điện.

   => Hãng sản xuất : Nhựa Hưng Thuận

   => Tình trạng : Hàng luôn sẵn tại kho nhà máy với số lượng lớn.

   => Gía Liên Hệ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

   => NHỰA HƯNG THUẬN MỘT UY TÍN TRIỆU LIỀM TIN.

 => Bạn đang cần mua Tấm nhựa Danpla ,Thùng nhựa Danpla thiết kế theo đúng yêu cầu Nhà Máy Nhựa Hưng Thuận luôn đáp ứng mọi nhu cầu về tấm nhựa và thùng nhựa Danpla với tất cả các loại kích thước , mẫu mã và màu sắc khác nhau. Công Ty chúng tôi luôn đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất nhằm mang tới lợi ích và chất lượng tốt nhất tới quý khách , Hãy gửi ngay cho chúng tôi bản vẽ thông số kỹ thuật chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách.

+ HÌNH ẢNH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM : 

tm_nha_danpla_mu_xanh_tm

Hình ảnh tấm nhựa Danpla Kích thước tiêu chuẩn màu xanh tím ( KT : 1220 x 2440 x 2,3,4,5,6 mm )

 

tm_nha_danpla_cc_mu

Hình ảnh Tấm nhựa Danpla Kích thước tiêu chuẩn đa dạng màu sắc ( KT : L 2440 x W 1220 x H 2,3,4,5,6,7,8 mm )

Nhận chạy màu sắc theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

 

tm_tnh_in

Hình ảnh tấm Nhựa Danpla chống tĩnh điện màu đen đặc trưng ( KT : L 2440 x W 1220 x H 2,3,4,5,6,7,8 MM)

 

 

tm_nha_danpla_ct_theo_yu_cu

Hình ảnh Tấm nhựa Danpla cắt theo yêu cầu làm theo đơn đặt hàng ( KT : L 580 x W 480 x Độ Dày 5 mm )

 

kho_nh_my_lun_sn_hng_tm_nha_danpla

Hình ảnh Tấm nhựa PP Danpla các loại luôn sẵn tại kho nhà máy Nhựa Hưng Thuận.

 

+ ỨNG DỤNG : 

 sản phẩm Tấm nhựa Danpla có độ dày mỏng và kích thước đa dạng nhằm phù hợp với nhiều nghành nhưa : đóng gói, vách ngăn, làm thùng hộp nhựa đựng linh kiện điện tử, lót sàn...

hnh_nh_in_ch_thng_nha_danpla

Hình ảnh Tấm nhựa pp Danpla được sản xuất thành Thùng và được In Chữ , In logo Theo yêu cầu.

 

benner_nha_danpla

Hình ảnh các loại sản phẩm được làm từ Tấm nhựa Danpla

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm tấm nhựa Danpla có ưu điểm vượt trội như trọng lượng nhẹ, độ bền cao, có 2 loại tấm nhựa danpla thường và tấm danpla chống tĩnh điện, có độ dày mỏng và kích thước đa dạng giúp quý khách thoải mái lựa chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất.

 Sản phẩm có thể tạo ra các loại thùng nhựa khay nhựa kích thước và thông số kỹ thuật theo yêu cầu , không độc hại, không phai màu, dễ dàng gấp gọn , cắt tấm theo yêu cầu về kích thước và độ dày mỏng, có độ deo dai tốt tạo độ bền cao có thể dùng được nhiều lần,tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 Tấm nhựa có kích thước tiêu chuẩn : ( Rộng 1220 x Dài 2440 x độ dày 2,3,4,5,6,7,8 mm ) . Tuy nhiên sản phẩm có thể cắt tấm , tạo rãnh , tạo vách ngăn , tạo thùng nhựa theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

Tấm nhựa Danpla Thùng nhựa PP Danpla thường không bị thấm nước như thùng giấy/ tấm carton vì vậy rất phù hợp với việc làm thùng , tạo vách ngăn và đóng gói bao bì giúp vận chuyển dễ dàng an toàn tuyệt đối với các sản phẩm, chuyên dụng cho ngành điện tử.

 Sản phẩm có thể In logo , In chữ , Gắn card , cài quai , tạo vách ngăn , nắp đậy, cắt tấm theo yêu cầu của quý khách hàng.

 Với ưu điểm dễ uốn cong và độ dày mỏng đa dạng , màu sắc đa dạng của tấm PP danpla thường , vì vậy tạo ra nhiều sản phẩm với nhiều mẫu mã màu sắc và kích thước khác nhau , phù hợp với nhiều mục đích thiết yếu nhất của quý khách hàng. nhiều màu giúp quý khách dễ phân loại hàng hóa mà không bị nhầm lẫn.

 => Vì vậy có thể nói sản phẩm Tấm nhựa Danpla thường và thùng nhựa Danpla thường là giải pháp hàng đầu về độ an toàn cho các sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử,tiện dụng trong việc đóng gói và phân loại hàng hóa tại các nhà máy sản xuất...

 

hnh_nh_sn_xut_v_hng_nha_danpla_ti_nh_my_hng_thun

Hình ảnh tấm nhựa PP Danpla đang được sản xuất theo yêu cầu về màu sắc, kích thước tại nhà máy Nhựa Hưng Thuận.

=> Sản phẩm của chúng tôi có thể Thiết kế thùng , cắt tấm , Tạo rãnh , tạo vách ngăn , tạo nắp , in chữ , in logo , gắn card , cài quai , tay cầm , màu sắc , độ dày mỏng , tạo khung xe đẩy theo yêu cầu của quý khách hàng.

=> MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

benner_nh_chung

Nhựa Hưng Thuận Còn Sản Xuất và cung cấp hàng đầu về các sản phẩm : Thùng nhựa đặc , Thùng nhựa rỗng , Thùng nhựa dung tích lớn , Thùng rác nhựa , Thùng rác inox , Xe gom rác , Khay linh kiện , Thùng giữ lạnh , Thùng phuy nhựa , Thùng phuy sắt , Thớt nhựa khổ lớn , Màng nhựa PVC , Vỏ thùng sơn màng xốp PE , lồng thép , Nhựa Danpla , Thùng nhựa Danpla chỗng tĩnh điện , Thùng nhựa Danpla thường , Tấm nhựa Danpla thường , Tấm nhựa Danpla chỗng tĩnh điện , Pallet nhựa , Pallet nhựa lót sàn , Xe nâng , Xe đẩy , Bánh xe nâng xe đẩy.

NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

PKD HOTLINE/ZALO (24/7) : 0903.485.189 / 0901.765.089 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !


Tấm nhựa Danpla màu xanh dương

Tấm nhựa Danpla màu xanh dươngmớikhuyến mại

TẤM DANPLA MÀU XANH DƯƠNG ( KT : L 2440 x W 1220 x Độ Dày 2,3,4,5,6,7,8 MM )
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Tấm nhựa Danpla màu trắng trong

Tấm nhựa Danpla màu trắng trongmớikhuyến mại

TẤM NHỰA PP DANPLA TRẮNG TRONG
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Tấm nhựa Danpla thường màu ghi

Tấm nhựa Danpla thường màu ghimớikhuyến mại

TẤM DANPLA MÀU GHI
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Card nhựa

Card nhựamớikhuyến mại

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Tấm nhựa PP danpla chống tĩnh điện HT1

Tấm nhựa PP danpla chống tĩnh điện HT1mớikhuyến mại

NHỰA DANPLA CHỐNG TĨNH ĐIỆN
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 20     Trong ngày: 73     Trong tuần: 651    Lượt truy cập: 861624
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com