NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Click vào ảnh lớn để zoom

Mã sản phẩm: THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
Giá : LIÊN HỆ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Khuyến mại : NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !
Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Đánh giá của bạn:

Kích Thước Ngoài: H 930 x Ø 585 MM

Lượt xem: 235

Mô tả

Sản phẩm Thùng phuy nhựa làm phao bè được sản xuất tại nhà máy nhựa Hưng Thuận có GIÁ RẺ nhất trên thị trường hiện nay , sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Hạt nhựa HDPE nguyên sinh nhập khẩu từ các nước như Hoa Kỳ , EU và Nhật Bản... Và được thổi trên giàn máy công xuất cao với khuôn mẫu tiêu chuẩn hàng đầu trên thế giới. Vì vậy cho ra sản phẩm có độ bền cực cao , chống chịu với mọi khí hậu khắc nhiệt của sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Những ưu điểm vượt trội như: Kháng nước , chống tia UV , chịu sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , chịu nhiệt độ cao , chịu lực va đập , có sự đàn hồi cao , có thể dùng ở tất cả những nơi có môi trường khắc nhiệt cả ngoài trời mưa nắng hay trong các kho lạnh nhà xưởng hóa chất mà không ảnh hưởng tới giá trị sản phẩm.

Chi Tiết Liên Hệ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

+ MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM :

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa làm phao bè được sản xuất tại nhà máy nhựa Hưng Thuận có GIÁ RẺ nhất trên thị trường hiện nay , sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Hạt nhựa HDPE nguyên sinh nhập khẩu từ các nước như Hoa Kỳ , EU và Nhật Bản... Và được thổi trên giàn máy công xuất cao với khuôn mẫu tiêu chuẩn hàng đầu trên thế giới. Vì vậy cho ra sản phẩm có độ bền cực cao , chống chịu với mọi khí hậu khắc nhiệt của sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Những ưu điểm vượt trội như: Kháng nước , chống tia UV , chịu sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , chịu nhiệt độ cao , chịu lực va đập , có sự đàn hồi cao , có thể dùng ở tất cả những nơi có môi trường khắc nhiệt cả ngoài trời mưa nắng hay trong các kho lạnh nhà xưởng hóa chất mà không ảnh hưởng tới giá trị sản phẩm.

 Sản phẩm được phân thành 4 loại : Thùng phuy nhựa 4 đai , Thùng phuy nhựa 3 đai , Thùng phuy nhựa 2 đai và Thùng phuy nhựa trơn 1 đai. Tuy nhiên loại Thùng phuy nhựa 220 lít 4 đai luôn được khách hàng ưu tiên chọn làm phao bè vì nó độ cân đối và chắc chắn cực kỳ cao.

+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

   => Mã sản phẩm : THÙNG PHUY NHỰA LÀM PHAO BÈ 220 LÍT

   => Kích Thước (mm) : H 930 x Ø 585 MM

   => Dung tích chứa : 220 lít

   => Thùng phuy nhựa 200 lít có 2 loại ( Thùng phuy nhựa 200 lít nắp mở đai sắt và Thùng phuy nhựa 200 lít 2 nắp nhỏ )

   => Nắp được thiết kế GIOONG chống tràn.

   => Nắp mở được thiết kế hai nút nhỏ giúp an toàn khi đựng chất lỏng và làm phao bè.

   => Nắp có nắp niêm phong chụp màu đỏ.

   => Màu sắc : Xanh dương , Trắng , đỏ , vàng ... có chạy màu theo yêu cầu.

   => Nguyên Liệu : 100% Hạt Nhựa HDPE Nguyên Sinh.

   => Tình Trạng : Hàng luôn sẵn tại kho nhà máy số lượng lớn.

   => Hãng sản xuất : Hungthuanplastic

   => GIÁ LIÊN HỆ Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089

   => NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

 Sản phẩm của Công Ty có thể In chữ , In logo , Gắn Card , Cài quai , Tạo vách ngăn , tạo nắp đậy , Tạo xe đẩy thùng nhựa , gia công thiết khế khuôn mẫu theo đúng yêu cầu quý khách hàng.

+ HÌNH ẢNH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM : 

thung_phuy_nhua_nap_kin_4_dai_220_lit

Hình ảnh thực tế Thùng phuy nhựa 4 đai 220 lít làm phao bè Gía Rẻ


thung_phuy_nhua_220_lit_nap_kin_tai_kho

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít 4 đai làm phao bè tại kho nhà máy Nhựa Hưng Thuận.


may_thoi_phuy_nhua_hdpe_va_phao_nhua_hdpe_nuoi_hau

Hình ảnh Máy Thổi Thùng phuy nhựa công xuất cao tại nhà máy Nhựa Hưng Thuận.


thung_phuy_nhua_cac_loai

Hình ảnh các mẫu thùng phuy nhựa với nhiều dung tích đa dạng.

+ ƯU ĐIỂM : 

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : Ø 585 x H 930 mm ) được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE chống tai UV , thùng được thiết kế với dung tích 220 lít có hai nắp nhỏ chiết rót , hai nắp được thiết kế ren vặn chặt có gioong cao su chống tràn .Thùng có được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh HDPE - UV có độ bền đẹp cao , chịu lực va đập tốt , không bị biến dạng khi bị ngoại lực va đập vào, khả năng chống tia UV giúp sản phẩm có thể chịu những môi trường khắc nhiệt như trong kho lạnh và khi để ngoài trời mưa nắng.

 Với ưu điểm vượt trội không bị han gỉ hay mối mọt như các sản phẩm được làm từ sắt và gỗ lên sản phẩm rất được ưu tiên và tin dùng trong rất nhiều nghành nghề.

Do là nhà sản xuất hàng đầu lên Sản phẩm của Nhà Máy Nhựa Hưng Thuận luôn có giá thành Tốt nhất trên thị trương và với nhiều chính sách ưu đãi nhất đến với quý khách hàng , chiết khấu cao , Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.

 => Ngoài ra có các loại dung tích sau : 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , 1000 lít.

 => Hưng Thuận sản xuất và phân phối các loại như: Can nhựa , Thùng nhựa đặc , Thùng Nhựa Rỗng , Thùng rác nhựa , Thùng nhựa dung tích lớn , Bồn chứa nước , Khay linh kiện , Thớt nhựa khổ lớn , Màng nhựa PVC ...

Sản phẩm của Công Ty chúng tôi có thể In chữ , In logo , gắn card , cài quai , Tạo vách ngăn , nắp đậy , thiết kế xe đẩy thùng nhựa , xe đẩy hàng và thiết kế gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

+ ỨNG DỤNG : 

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : Ø 585 x H 930 mm ) được dùng để đựng nước sinh hoạt , hóa chất chuyên dụng , sơn và mực in , dược phẩm , thực phẩm , hóa chất xây dựng , nước mắm , nước trái cây xuất khẩu , còn được sử dụng làm phao , tàu ,bè , nhà nổi ,...

 Vì vậy có thể nói sản phẩm của chúng tôi luôn có chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

 + MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

( UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ ) 

=> NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

CSKH HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0963.438.589 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0904.530.489 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !


Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại

HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Vỏ Thùng đựng sơn 18 lít HT1

Vỏ Thùng đựng sơn 18 lít HT1mớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 18 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 9     Trong ngày: 60     Trong tuần: 640    Lượt truy cập: 861573
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com