NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0901.765.089
Điện thoại hoặc mã đơn hàng

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )

Thùng nhựa tròn 1000 lít (KT : 1450 x 1200 x 760 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
 
LIÊN HỆ

Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại
HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )

Thùng phuy nhựa 220 lít mới 100% ( KT: H 930 x Ø 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA NẮP MỞ 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )

Thùng nhựa đặc sóng bít 8 bánh xe HS040 ( KT: 850 x 630 x 580 mm )mớikhuyến mại
THÙNG NHỰA ĐẶC 8 BÁNH XE HS040
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )

Thùng phuy nhựa 100 lít mới 100% ( KT : H 760 x Ø 460 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 2 tầng có khay nhựa ( kt: L 640 x W 460 x H 910 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY HÀNG SIÊU THỊ 2 TẦNG ĐEN
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít ( KT: 750 x 550 x 100 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 120 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít ( kt : 710 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 100 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 90 lít ( KT : 700 x 510 x 970 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 90 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít ( KT : 810 x 510 x 930 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 80 LÍT
 
LIÊN HỆ

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít ( KT : 650 x 460 x 900 mm )mớikhuyến mại
XE ĐẨY SIÊU THỊ 60 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )

Pallet nhựa chống tràn dầu hóa chất 4 phuy ( KT: 1300 x 1300 x 300 mm )mớikhuyến mại
PALLET NHỰA CHỐNG TRÀN HÓA CHẤT
 
LIÊN HỆ

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )

Tấm nhựa lót sàn ( KT: L 1000 x W 600 x H 35 mm )mớikhuyến mại
TẤM PALLET NHỰA LÓT SÀN KHÔNG CHÂN
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%

Thùng phuy sắt cũ đã qua sử dụng mới 95%khuyến mại
THÙNG PHUY SẮT 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa làm phao bè ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT
 
LIÊN HỆ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻ

Tank nhựa bồn nhựa IBC 1000 lít giá rẻmớikhuyến mại
TANK NHỰA IBC 1000 LÍT
 
LIÊN HỆ

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )

Thùng phuy nhựa 4 đai 200 lít ( KT : H 930 x Ø 585 mm )mớikhuyến mại
THÙNG PHUY NHỰA 4 ĐAI NẮP KÍN
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )

Thùng nhựa chữ nhật 280 lít ( kt : 910 x 690 x 640 mm )mớikhuyến mại
THÙNG CHỮ NHẬT 280 LÍT
 
LIÊN HỆ

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )

Pallet nhựa có lõi thép 12lk ( KT : 1200 x 1000 x 150 mm )mớikhuyến mại
PALLET 12LK CÓ LÕI THÉP
 
LIÊN HỆ

Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại
THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
 
LIÊN HỆ

Click vào ảnh lớn để zoom

Mã sản phẩm: THÙNG PHUY NHỰA CÁC LOẠI
Giá : LIÊN HỆ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Khuyến mại : NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !
Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Đánh giá của bạn:

Kích Thước Trong: 50 Lít , 60 Lít , 100 Lít , 120 Lít , 160 Lít , 220 Lít , Tank 1000 Lít.

Kích Thước Ngoài: Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189

Lượt xem: 762

Mô tả

Nhà Máy Sản Xuất Thùng Phuy Nhựa Đựng Hóa Chất các loại đa dạng về mẫu mã , màu sắc và dung tích chứa từ 50 lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 lít , Tank nhựa 1000 lít. Sản phẩm được sản xuất từ 100% nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước châu âu và được sản xuất trên dây truyền máy móc cỡ lớn hiện đại hàng đầu thế giới tại nhà máy sản xuất Nhựa Hưng Thuận. Cho ra những sản phẩm có chất lượng cao , chịu lực va đập tốt , Phù hợp dùng trong nghành công nghiệp hóa chất , Có khả năng chống tia UV , kháng nước , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa hóa chất độc hại , chịu nhiệt độ cao , Thân thiện với môi trường , An toàn tuyệt đối khi sử dụng chứa đựng thực phẩm. ( NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC ! )

+ MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM :

Nhà Máy Sản Xuất Thùng phuy nhựa đựng hóa chất Gía thành tốt nhất trên toàn quốc và được sản xuất từ 100% nguyên liệu hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước châu âu và được sản xuất trên dây truyền máy móc cỡ lớn hiện đại hàng đầu thế giới tại nhà máy sản xuất Nhựa Hưng Thuận. Cho ra những sản phẩm có chất lượng cao , chịu lực va đập tốt , Phù hợp dùng trong nghành công nghiệp hóa chất , Có khả năng chống tia UV , kháng nước , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa hóa chất độc hại , chịu nhiệt độ cao , Thân thiện với môi trường , An toàn tuyệt đối khi sử dụng chứa đựng thực phẩm. 

+ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA THÙNG PHUY NHỰA :

=> Được thiết kế hình trụ với đa dạng mẫu mã và màu sắc , Dung tích chứa.

=> Được sản xuất từ 2 loại chất liệu cao cấp là thép chống gỉ và hạt nhựa nguyên sinh cao cấp nhập khẩu châu âu.

=> Thùng phuy Nhựa đa dạng về dung tích chứa Từ 50 Lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 220 Lít , Tank nhựa 1000 lít nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của quý khách hàng.

=> Quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo dây truyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu âu.

=> Sản phẩm được thiết kế GIOONG cao su chống tràn chịu nhiệt độ cao.

=> Thùng phuy nhựa giải pháp hàng đầu cho nghành công nghiệp hóa chất.

=> Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

=> NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

=> CSKH Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 / 0963.438.589

+ HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÁC LOẠI THÙNG PHUY NHỰA ĐỰNG HÓA CHẤT :

thng_phuy_nha_cc_loi_a_dng_dung_tch_cha

Hình ảnh 8 mẫu Thùng Phuy Nhựa Đựng Hóa Chất tại nhà máy sản xuất Nhựa Hưng Thuận.

( Ngoài ra chúng tôi còn nhận Thiết kế và gia công khuôn mẫu theo đúng yêu cầu kích thước và dung tích của quý khách )

 

benner_thng_phuy_nha_220_l

Hình ảnh Chi tiết Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt.

 

thng_phuy_100_lt

Hình ảnh chi tiết Thùng phuy nhựa 100 lít nắp mở có đai nhựa.

 

kho_thng_phuy_nha_100_lt

Hình ảnh Thùng Phuy nhựa 100 lít tại kho nhà máy.

 

kho_thng_phuy_nha_50_lt

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 50 lít tại kho nhà máy nhựa hưng thuận.

 

kho_thng_phuy_220_lt

Hình ảnh Thùng phuy nhựa 220 lít nắp mở có đai sắt tại kho nhà máy.

 

tank_1000_lt_cc_loi

Hình ảnh chi tiết Thùng nhựa đựng hóa chất IBC 1000 lít.

+ ƯU ĐIỂM :

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa đựng hóa chất được thiết kế và sản xuất chuyên dụng cho ngành hóa chất , được sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh chất lượng cao được nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ , EU , Nhật Bản và được sản xuất trên dây truyền máy móc công nghệ cao hàng đầu thế giới theo công nghệ châu âu. Sản phẩm mang thương hiệu Nhựa Hưng Thuận có độ bền đẹp cực cao , Chống tia UV , kháng nước , chịu nhiệt độ cao , chống lại sự ăn mòn của Axít và các loại hóa chất độc hại , Thân thiện với môi trường , an toàn tuyệt đối với thực phẩm , Đạt Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.

Với những ưu điểm và những kiểm soát khắt khe khi sản xuất xuất xưởng vì vậy có thể nói sản phẩm Thùng Phuy Nhựa của nhà máy có thể dùng được ở tất cả những nơi có môi trường cực khắc nhiệt như : Trong các kho xưởng ẩm thấp có dầu mỡ hoặc hóa chất dây vãi , trong các kho lạnh hay cấp đông , tại các nhà máy sản xuất hóa chất , kho bãi xí nghiệp sản xuất hay ở ngoài trời mưa nắng mà không làm ảnh hưởng tới độ bền của sản phẩm.

Đa dạng về dung tích chứa : 50 lít , 60 lít , 100 lít , 120 lít , 160 lít , 200 lít , 220 lít , Tank nhựa IBC 1000 lít giúp quý khách có thể lựa chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất.

NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

Chi tiết các loại sản phẩm Thùng Phuy Nhựa Đựng Hóa Chất>>>xem thêm...

+ ỨNG DỤNG :

 Sản phẩm Thùng phuy nhựa đựng hóa chất được thiết kế và nghiên cứu phù hợp với nhiều nghành nghề hiện hành như : Làm Thùng chứa đựng nước , Bồn chứa nước , Đóng đựng các loại hóa chất , đựng cồn , các loại dung dịch chất lỏng dùng trong y tế , Đựng các loại thực phẩm hóa lỏng , các loại nước ép trái cây xuất khẩu ...

+ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN 

( UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ )

NHẬN ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

PKD HOTLINE / ZALO : 0903.485.189 / 0963.438.589 *** TEL : (024)62604139

Email: nhuahungthuan@gmail.com

Website : hungthuanplastic.com.vn

* KV MIỀN BẮC HOTLINE: 0903.485.189 * KV MIỀN TRUNG HOTLINE: 0977.180.534 * KV MIỀN NAM HOTLINE: 0901.765.089 *

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !


Thùng nhựa đựng sơn 4 lít

Thùng nhựa đựng sơn 4 lítmớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 4 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Thùng nhựa đựng sơn 5 lít

Thùng nhựa đựng sơn 5 lítmớikhuyến mại

THÙNG ĐỰNG SƠN 5 LÍT
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ
Hộp nhựa đựng sơn 1 lít

Hộp nhựa đựng sơn 1 lítmớikhuyến mại

HỘP 1 LÍT CÓ 2 LOẠI
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
LIÊN HỆ

Hải Dương - Hải Phòng : Mr. HIẾU

0963.438.589

TP HCM : Mr. HOÀNG

0901.765.089

Bắc Ninh-Bắc Giang : Mrs. NHI

0904.530.489

Đà Nẵng- Thanh Hóa : Mrs. THẢO

0977.180.534

TP.Hà Nội : Mrs. TRANG

0903.485.189

Đang truy cập: 7     Trong ngày: 86     Trong tuần: 382    Lượt truy cập: 867894
ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

TP. Hà Nội

Mrs Trang: 0903.485.189

Lô A2 – CN1-KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai-Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

TP. Hải Phòng

Mr Hiếu: 0963.438.589

Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ,quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

TP. Thanh Hóa

Mrs Thảo: 0977.180.534

Lô số 5,phía Nam khu A,KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa

TP. Hồ Chí Minh

Mr Hoàng : 0901.765.089

Số 81 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nhà máy: Lô 4, Đường số 3,KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA HƯNG THUẬN

 Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

  Tel : (024)62604139 * Hotline/Zalo:  0903 485 189

 nhuahungthuan@gmail.com

 http://www.hungthuanplastic.com.vn

2015   Allcopyright Reserved by hungthuanplastic.com.vn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA HƯNG THUẬN

 NHÀ MÁY 1 : Lô A2 - CN1 - KCN Từ Liêm - Phường Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0903.485.189 * Email : nhuahungthuan@gmail.com

 NHÀ MÁY 2 : Lô 4 - Đường Số 3 - KCN Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

CEO Hotline/Zalo 24/7 : 0901.765.089 * Email : nhuahungthuan@gmail.com